• 013 -16 30 30

Planerade utbildningar

Det krävs mins 5 anmälda deltagare för att en utbildning skall hållas. Sista anmälningsdagen är tre dagar förre kursstart. Utbildning som ej är avbeställd senast 7 dagar före utbildningningen start debiteras fullt ut. 

Under 2021 finns just nu följande utbildningar

Arbetsmiljöutbildning för chefer (BAM)
Datum 2021-10-14 | 08.30-16.00
Stad: Linköping
Skyddsombudsutbildning
Datum 2021-11-11 | 08.30-16.00
Stad: Linköping

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå