• 013 -16 30 30

Nyheter

Handbok för klimatdeklarationer vid nybyggnation

2021-10-08

Vid årsskiftet träder regler om klimatdeklaration för nya byggnader som uppförs i kraft. Det innebär att byggbranschens aktörer i allmänhet och byggherrar i synnerhet behöver öka sin kunskap om klimatpåverkan under byggskedet. Boverket har nu tagit …

Läs mer

Viktigt med visselblåsare för kontroll av underrättelsetjänster

2021-10-07

Enbart visselblåsare och grävande journalister kan kontrollera säkerhets- och underrättelsetjänster i västerländska demokratier. Varken parlament eller rättssystem har klarat av att upptäcka kränkningar av de egna medborgarnas rättigheter. Det visar …

Läs mer

Inspektioner av användning av särskilt farliga ämnen

2021-10-05

Nu inleder Arbetsmiljöverket inspektioner av användningen av särskilt farliga ämnen. Dessa ämnen får bara användas om det finns tillstånd enligt EU:s kemikalieförordning Reach. Inspektionerna är en del av ett EU-projekt där 29 EU- och EES-länder …

Läs mer

Mål avseende offentlig upphandling - september 2021

2021-09-30

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes under september 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Målnr: 2836-20 Leverantör/Sökande: Parajett AB …

Läs mer

Handbok om överförings­direktivet

2021-09-30

EU-kommissionen har publicerat en handbok om överföringsdirektivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG. Handboken är främst avsedd för små och medelstora företag och syftar till att på ett enkelt sätt beskriva de verktyg som …

Läs mer

Ny rekommendation för PDA

2021-09-30

EU-kommissionen publicerade den 23 september 2021 en rekommendation om interna efterlevnadsprogram för kontroll av forskning om produkter med dubbla användningsområden (PDA) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821, PDA-förordn…

Läs mer

Anmälan Nyhetsbrev

Fyll i din e-post adress nedanför!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå