• 013 -16 30 30

Nyheter

Bygg- och fastighetsmål - september 2022

2022-09-30

Nedan finner Ni ett urval av de bygg och fastighetsmål som avgjordes under september 2022. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: F 9698-21 Förrättningskostnad för fastighetsreglering. MÖD …

Läs mer

Miljömål - september 2022

2022-09-30

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under september 2022. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: M 11873-21 MÖD har, med tillämpning av 26 kap. 9 och 11 §§ miljöbalken, …

Läs mer

Mål avseende offentlig upphandling - september 2022

2022-09-30

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes under september . Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Målnr: 2308-21 Leverantör/Sökande: Cabonline Region Mitt …

Läs mer

Ny faroklass för att skydda hälsa och miljö

2022-09-30

EU-kommissionen föreslår ökade krav för klassificering och märkning av produkter med farliga egenskaper. Det handlar till exempel om produkter som kan vara hormonstörande. Förslaget innebär att nya faroklasser införs i kemikalielagstiftningen CLP. …

Läs mer

Barnens rättigheter i samhällsbyggandet

2022-09-30

Boverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en vägledning om barnkonventionens tillämpning i fysisk planering och stadsutveckling. Vägledningen ger stöd för hur plan- och bygglagen och barnkonventionen kan tolkas och samverka för att tillgodose …

Läs mer

Arbetsmiljöverket inspekterar vård och omsorg

2022-09-26

Tunga lyft av människor och personförflyttningar kan ge upphov till belastningsskador. I syfte att minska riskerna för belastningsskador inom vård och omsorg inleder Arbetsmiljöverket cirka 1 500 inspektioner, som en del av en gemensam EU-insats. …

Läs mer

Anmälan Nyhetsbrev

Fyll i din e-post adress nedanför!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå