• 013 -16 30 30

Nyheter

I september beslutar Arbetsmiljöverket om den nya regelstrukturen

2023-04-20

Nu är det bestämt när Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin beslutar om föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur – och när de träder i kraft. Efter avslutande samråd med arbetsmarknadens parter under våren pågår ett intensivt arbete …

Läs mer

EU inför fyra nya faroklasser för kemikalier

2023-04-13

EU-kommissionen har bestämt att ytterligare fyra faroklasser ska läggas till CLP-lagstiftningen som innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Det handlar bland annat om produkter som kan vara hormonstörande …

Läs mer

Avståndet till klimatmålet 2045 minskar – osäkert om etappmålen till 2030 nås

2023-04-13

Sveriges klimatmål till 2030 kommer inte att nås om en omfattande sänkning av reduktionsplikten på diesel och bensin genomförs och bibehålls. Avståndet till det långsiktiga klimatmålet om nettonollutsläpp till 2045 har minskat, men det behövs …

Läs mer

Allt fler förorenade områden saneras

2023-04-07

Fram till och med 2022 har 30 procent av de områden som är mest prioriterade ur hälso- och miljöhänseende åtgärdats. Det motsvarar totalt 3 745 av de 12 641 mest förorenade områdena. Saneringen bidrar till en mer hälsosam miljö, att naturvärden …

Läs mer

Utsläppen minskar ytterligare från den nya personbilsflottan

2023-04-06

Koldioxidutsläppen från den genomsnittliga nya personbilen under 2022 var 66,6 gram/km. Det är en minskning från året innan och den lägsta siffra som någonsin uppmätts. Det visar siffror som Transportstyrelsen nu redovisar till EU-kommissionen. …

Läs mer

Inspektioner för säkra lastnings- och lossningsplatser

2023-04-04

Bygg- och transportbranschen i Sverige drabbas av många olyckor, och flera av dessa sker vid lastning och lossning. Nu startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats med syfte att skapa förutsättningar för säker lastning, transport och lossning vid …

Läs mer

Anmälan Nyhetsbrev

Fyll i din e-post adress nedanför!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå