• 013 -16 30 30

Nyheter

Arbetsrättsmål – april 2021

2021-04-30

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under april 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. 2021-04-28 - AD 2021 nr 16 Fråga om tingsrätten gjorde fel när den avvisade en …

Läs mer

Ny handbok för säkra elarbeten

2021-04-29

Varje elolycka är en för mycket. Många orsakas av bristande säkerhetskultur på arbetsplatser. Nu ger Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket ut en gemensam handbok som ska hjälpa arbetsgivare och anläggningsinnehavare att skapa förutsättningar för …

Läs mer

Kontroller påvisar farlig arbetsmiljö och olaglig arbetskraft på byggen

2021-04-28

Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Polisen har under de senaste två veckorna genomfört oanmälda inspektioner vid ett 60-tal byggarbetsplatser runtom i landet med flera olika entreprenörer. Arbetsmiljöverket upptäckte brister i arbetsmiljön hos …

Läs mer

Ökad koll på biobränslen banar väg för negativa utsläpp

2021-04-28

Hållbart producerade biobränslen är en viktig del i Sveriges väg mot att nå klimatmålen, bland annat tack vare möjligheten att skapa negativa utsläpp genom bio-CCS. Ett längre utvecklingsarbete har resulterat i att Sverige nu kan rapportera en …

Läs mer

EU ska bli hållbart - så kan ditt företag påverkas av den nya taxonomin

2021-04-28

EU genomför stora satsningar på klimat- och miljöområdet. Redan i år spikas den så kallade taxonomin – ett system för att klassificera aktiviteter utifrån hållbarhetskriterier. Det kan få stora konsekvenser för svensk handel och export. Senast år …

Läs mer

Skatteverket listar de mest drabbade branscherna under pandemin

2021-04-26

Skatteverket har studerat de ekonomiska konsekvenserna av pandemin i rapporten ”Svenska företag under coronapandemin”. Rapporten ska ge en tidig fingervisning om hur pandemin påverkade svenska företag 2020. Många branscher har drabbats hårt, både …

Läs mer

Anmälan Nyhetsbrev

Fyll i din e-post adress nedanför!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå