• 013 -16 30 30

Nyheter

Ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter

2009-06-01

Föreskrifter (KIFS 2009:5) om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel. Ändring: 1 kap. 1 §, 3 kap. 9 §, 4 kap. 22 § samt bilaga 1 och 2. Ändringarna …

Läs mer

Interaktiv utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete

2009-05-26

Arbetsmiljöverket har tagit fram en interaktiv utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans med Stockholms läns landsting och utbildningsföretaget Learnways. I första hand riktar den sig till nybörjare …

Läs mer

Miljöbalkens försäkringar

2009-05-11

Observera att detta endast är ett förslag och ännu inte någon juridisk ändring. Regeringen har tagit fram ett lagförslag som medför att 33 kap. i Miljöbalken ska ändras den 1 januari 2010. Detta skulle …

Läs mer

Reach och straffsanktioner

2009-05-05

Observera att detta inte är någon juridisk ändring utan endast information då ett flertal av våra kunder har inkommit med frågor. REACH är en gemenskapsförordning som gäller direkt i Sverige. …

Läs mer

Miljöanpassad offentlig upphandling

2009-04-20

Europeiska kommissionen har nyligen utgivit en handbok med syfte att hjälpa offentliga myndigheter att införa en miljövänlig upphandlingspolicy. Handboken är främst till för offentliga myndigheter, men kan lika …

Läs mer

Ekodesignkrav på elmotorer och vitvaror

2009-04-06

Ekodesignkommittén har fastställt kraven på två nya produktkategorier; elmotorer och vitvaror. Elmotorer Den typ av elmotor som omfattas av de förslagna kraven är asynkronmotorn. Det är den …

Läs mer

Anmälan Nyhetsbrev

Fyll i din e-post adress nedanför!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå