• 013 -16 30 30

Nyheter

Angående sanktionsavgifter som rör överträdelser i samband med vintervägunderhåll

2012-12-07

Transportstyrelsen har gjort en analys om dygnsvila i samband med vintervägunderhåll. Transportstyrelsen kommer att föreslå en förändring i den nationella förordningen och under tiden avvakta med hanteringen av …

read more

Nytt allmänt råd om väsentlig ändring av brandskydd

2012-12-06

Boverket publicerade den 3 december 2012 ett nytt allmänt råd, VÄS1 . Rådet förtydligar när en anmälan ska göras till byggnadsnämnden vid en väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal …

read more

Stor tillsyn av asbestarbeten

2012-12-05

Arbetsmiljöverket genomför nu en stor tillsyn av asbestarbeten. Av 117 inspekterade företag hittills i år fick 21 sanktionsavgifter på 50 000 kronor var för att de inte haft tillstånd att sanera asbest. …

read more

Ny handbok avseende cisterner för brandfarliga vätskor

2012-12-03

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en handbok till föreskriften MSBFS 2011:8 som anger vilka krav som ställs på cisterner och rörledningar för brandfarlig vätska i Sverige samt hur, …

read more

Månadsbrev - november 2012

2012-11-30

Under november månad har många ändringar som träder ikraft vid årsskiftet publicerats. Bland annat har det kommit en ny föreskrift om belastningsergonomi, AFS 2012:2. Den nya föreskriften ställer utöka…

read more

Nästan hälften av kommunerna ser miljömålen som en del av upphandling

2012-11-26

Fyra av tio svenska kommuner har en upphandlingspolicy och närmare hälften, 47%, av kommunerna menar att miljömålen har fått praktiskt genomslag i deras arbete med offentlig upphandling. Detta enligt en färsk rapport …

read more

Anmälan Nyhetsbrev

Fyll i din e-post adress nedanför!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå