• 013 -16 30 30

Nyheter

Inspektioner av företag som säljer kemiska produkter

2009-03-10

Kommunerna kommer inspektera butiker som säljer kemiska produkter, exempelvis bensinstationer, matvaruaffärer, byggvaruhus och färghandlare och rapporterar sedan in resultatet till Kemikalieinspektionen (KemI) mellan september och …

Läs mer

Glöm inte att lämna in årets uppdateringar till produktregistret

2009-02-19

Senast den 28 februari ska tillverkare och importörer upp­datera sina uppgifter om 2008 års volymer till registret, genom kvittenslistan. Vid samma tillfälle lämnas även produktändringar samt eventuella nyanmä…

Läs mer

El-kretsen kan nu rapportera direkt till EE-registret

2009-02-10

El-kretsen kan nu erbjude sina medlemmar att rapportera till EE-registret för de som vill det. Om du som producent vill att El-kretsen ska rapportera till EE-registret måste du kontakta El-kretsen och upprätta de avtal som krävs …

Läs mer

Nya föreskrifter om transport av farligt gods

2009-01-22

Den 16 februari 2009 träder nya föreskrifter om transport av farligt gods – ADR-S och RID-S – i kraft. Nu gällande föreskrifter SRVFS 2006:7 och SRVFS 2006:8 får tillämpas till och med 30 juni 2009. Den 16 februari 2009 träder följande föreskrifter …

Läs mer

Nya regler om kvicksilver

2009-01-21

Regeringen har den 15 januari 2009 beslutat om ett generellt förbud mot kvicksilver, samt varor som innehåller kvicksilver, som ska träda i kraft den 1 juni 2009. Förbudet innebär att kvicksilver, kvicksilverfö…

Läs mer

Anmälan Nyhetsbrev

Fyll i din e-post adress nedanför!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå