• 013 -16 30 30

Nyheter

10 tips för att motverka cyberattacker

2021-10-22

Cyberbrotten har ökat explosionsartat de senaste åren och enligt Polisen har IT-attackerna mot företag ökat med 300 procent under 2020 jämfört med 2019. Mörkertalet är dock fortsatt stort. I Svensk Handels Bedrägerirapport , som kartlagt handelns …

Läs mer

Luftföroreningar påverkar mer än vad vi tidigare trott

2021-10-22

Resultaten från fem svenska forskningsprogram visar att luftföroreningar påverkar hälsa, miljö och klimat mer än vad som tidigare har varit känt. Forskningsrapporterna är framtagna av forskare vid bland annat SMHI, Karolinska Institutet, Stockholms …

Läs mer

Månadsbrev

2021-10-15

I oktober månads nyhetsbrev kan du läsa om: - Belysning får ny energimärkning - Ny rapport om svenskars syn på klimatet - Sverige bidrar globalt till frågan om …

Läs mer

Ny utgåva av ISO 27002 på gång

2021-10-14

Under en längre tid har det pågått ett stort arbete inom ISO SC 27 WG1 med att ta fram en helt omarbetad ny version av ISO 27002. Publicering sker i slutet av 2021 eller i första halvan av 2022. Hela dokumentet har arbetats om med en ny struktur, …

Läs mer

Användningsförbud vid obetalda felparkeringsavgifter

2021-10-13

Nu kan felparkeringsavgifter som inte betalats ge användningsförbud. Förbudet inträder när den totala avgiftsskulden uppgår till mer än 5 000 kronor och sex månader har passerat sedan hela skulden skulle ha betalats. Transportstyrelsen har i oktober …

Läs mer

Förebygg belastningsskador på grund av långvarigt stillasittande

2021-10-08

Otillräcklig variation av arbetsställningar och arbetsrörelser, till exempel vid långvarigt stillasittande, kan leda till belastningsbesvär och andra sjukdomar. Om man inte kan variera arbetsställningar och arbetsrörelser tillräckligt är risken stor …

Läs mer

Anmälan Nyhetsbrev

Fyll i din e-post adress nedanför!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå