• 013 -16 30 30

Nyheter

Elförordning (1994:1250)

2006-10-19

Ändring SFS 2006:1138 Ansvarsjusteringar som berör innehavare av nätkoncession, elleverantörer och nätmyndighet 12 § En underrättelse till konsument och ett meddelande till socialnämnd enligt 11 …

Läs mer

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2006-10-19

Ändring SFS 2006:1142 Ändringen berör de som bedriver täkt och behandlar tillstånd. Tillstånd till täkt skall fortsätta att gälla om det har meddelats med stöd av 12 kap. 1 § miljöbalken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av …

Läs mer

Anmälan Nyhetsbrev

Fyll i din e-post adress nedanför!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå