• 013 -16 30 30

Nyheter

Brister i hanteringen av personalliggare på byggarbetsplatser

2022-10-24

Skatteverket har kontrollerat personalliggare på byggarbetsplatser i Stockholmsområdet efter signaler om ökat fusk med att föra liggare. Över 400 företag kontrollerades under två dagar i september och andelen fel var dubbelt så hög som genomsnittet …

Läs mer

Planeringsstöd vid bortfall av energi

2022-10-24

Kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå. Oavsett vilken störning den utsätts för, till exempel när personalen inte kommer till jobbet, lokalerna inte går att använda, leveranser av …

Läs mer

Markant minskning av bostadsbyggandet

2022-10-24

Idag publicerar Boverket en reviderad byggprognos. Förutsättningarna på bostadsmarknaden har försämrats snabbt under 2022, med kraftigt stigande räntor och energipriser. Hushållens köpkraft har försvagats avsevärt. I år lämnas enligt prognosen …

Läs mer

Förslag på vägen till en hållbar batterivärdekedja

2022-10-21

Batterier är centrala och avgörande pusselbitar i elektrifieringen av industrin och transportsektorn för att möta klimatutmaningarna. Arbetet behöver intensifieras och Sverige har möjlighet att bli en ledande batterination, bidra till att bibehålla …

Läs mer

Spara energi på arbetsplatsen

2022-10-21

I takt med att energipriserna ökar kommer rekommendationer om att se över arbetsplatsens energiförbrukning. Att sänka inomhustemperaturen med 1 grad beräknas sänka kostnaden för uppvärmning med cirka fem procent. Enligt Arbetsmiljöverkets …

Läs mer

MSB samlar stödmaterial för ökad informationssäkerhet

2022-10-19

MSB har samlat viktigt stödmaterial för dig som arbetar systematiskt med att öka din verksamhets informationssäkerhet och därmed bidrar till att stärka Sveriges cybersäkerhet. Under informationssäkerhetsmånaden och kampanjen Tänk säkert förmedlar vi …

Läs mer

Anmälan Nyhetsbrev

Fyll i din e-post adress nedanför!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå