• 013 -16 30 30

Nyheter

Den 30 maj öppnar ansökan för elstöd till företag

2023-05-10

Företag och organisationer som har uttagspunkter i elområde 3 och 4 kan ansöka om elstöd i Skatteverkets e-tjänst från den 30 maj. För att kunna ansöka med hjälp av ombud krävs det en särskild ombudsbehörighet. Elstöd till företag och organisat…

Läs mer

Lämna synpunkter på förslaget till ny förordning om tvätt- och rengöringsmedel

2023-05-10

EU-kommissionen har presenterat ett förslag till ny förordning om tvätt- och rengöringsmedel och tensider. Fram till den 28 juni kan du lämna synpunkter på förslaget. Förslaget ska minska den administrativa bördan för tillverkare genom …

Läs mer

Ta det säkra före det osäkra i solen

2023-05-10

Nu är hög tid att säkerställa att du har solskyddsprodukter som håller måttet hemma, och att du vet vad du själv kan göra för att minska risken för skadlig sol. Antalet hudcancerfall ökar för varje år. Därför är det viktigt att undvika solen …

Läs mer

Ny remissrunda om förslag till nya regler om byggnader och tomter

2023-05-05

Arbetet med översynen av Boverkets byggregler går in i sin slutliga fas. Boverket har skickat ut sex nya remisser till nya föreskrifter. Syftet med översynen är att skapa ett tydligare regelverk som bidrar till ökad effektivitet i byggandet. De …

Läs mer

Nytt stöd kring egenkontrollprogram - elinstallationer

2023-05-03

Alla företag eller organisationer som utför yrkesmässigt elinstallationsarbete måste uppfylla kravet på egenkontrollprogram. För att ge mer stöd till er som står i färd med att ta fram egenkontrollprogram har Elsäkerhetsverket tagit fram mer …

Läs mer

Producentansvar för förpackningar

2023-05-02

I juni 2022 fattade regeringen beslut om en ny förordning om producentansvar för förpackningar. För att möta de nya kraven i förordningen påbörjas nu en upphandling avseende bland annat mottagning, kvalitetsbedömning och hantering av förpackningar …

Läs mer

Anmälan Nyhetsbrev

Fyll i din e-post adress nedanför!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå