• 013 -16 30 30

Nyheter

Stärk ditt företag mot kris och krig

2021-05-14

Vad ska ett företag tänka på för att stärka sin beredskap? Var ska man börja om man vill skapa en verksamhet som lättare kan motstå störningar, avbrott och svåra påfrestningar? MSB har tagit fram information om beredskap för kris och krig som riktar …

Läs mer

Rekordminskning av svenska klimatutsläpp under 2020

2021-05-13

Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser minskade med nästan 7 procent under 2020 jämfört med 2019. Coronapandemin är förklaringen till en del av förändringarna men det finns även andra skäl till minskningen, såsom produktionsstopp inom …

Läs mer

Elolyckor orsakas oftast av felbeteende vid arbete

2021-05-12

Under 2020 anmäldes totalt 453 elolyckor och 323 tillbud till Elsäkerhetsverket. Två personer omkom i elolyckor under året; en linjemontör i arbete och en 16-årig pojke som klättrade på ett stillastående tåg. Det visar en färsk rapport om elolyckor …

Läs mer

Utökning av laddstolpar för elbilar längs större vägar

2021-05-10

För att öka användningen av elbilar och därmed minska utsläppen från trafiken, ger Trafikverket stöd till snabbladdare där sådana saknas. Elbilar ska kunna färdas över hela landet och 39 nya snabbladdstationer byggs nu jämte de 20 som fick stöd …

Läs mer

Maskindirektivet under revidering

2021-05-10

Just nu pågår en revidering av maskindirektivet på EU-nivå. Revideringen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för arbetstagare och konsumenter genom att fokusera på maskiners säkerhet och därmed ställa krav på maskintillverkare att …

Läs mer

MSB informerar om hur företag kan stärka sin beredskap

2021-05-10

Vad ska ett företag tänka på för att stärka sin beredskap? Var ska man börja om man vill skapa en verksamhet som lättare kan motstå störningar, avbrott och svåra påfrestningar? MSB har tagit fram information om beredskap för kris och krig som riktar …

Läs mer

Anmälan Nyhetsbrev

Fyll i din e-post adress nedanför!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå