• 013 -16 30 30

Nyheter

Maskindirektivet ersätts

2023-05-23

Den 22 maj beslutade EU att anta den nya maskinförordningen. Maskinförordningen ställer krav på maskintillverkare att konstruera säkra maskiner med en hög skyddsnivå för arbetstagare och konsumenter. Maskinförordningen är en del av den satsning …

Läs mer

Globalt förbud för tre farliga ämnen

2023-05-23

En plasttillsats, ett insektsmedel och ett flamskyddsmedel ska fasas ut i hela världen. Det beslöts på ett FN-möte där Sverige som ordförande inom EU ledde EU-delegationen. Stockholmskonventionen har som uppgift att skydda människor och miljö …

Läs mer

Nya föreskrifter för handel med utsläppsrätter

2023-05-23

Den 2 juni 2023 träder nya föreskrifter som reglerar kontoföring och registrering i unionsregistret för handel med utsläppsrätter i kraft. Energimyndigheten har tagit fram nya föreskrifter som för med sig en uppdatering av ansökningsprocessen …

Läs mer

Bättre koll på mätarställningen

2023-05-16

Från och med den 21 maj ska obligatorisk kontroll av mätarställningen ske för att se om mätarställningen är högre än vid föregående besiktning. Uppgifterna kommer tydligt finnas med på besiktningsprotokollet så att det enkelt går att kontrollera att …

Läs mer

Gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan och utökad klimatdeklaration

2023-05-12

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att lämna författningsförslag om gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan. Den 10 maj lämnade Boverket en slutredovisning till regeringen genom rapporten "Gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan och en …

Läs mer

Ändring av MSBFS 2013:3 om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

2023-05-10

MSB har infört ett undantag i föreskrifterna om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 2013:3). Undantaget förenklar för fordonsägare med gasdrivna anordningar i fordon, då de inte längre behöver söka tillstånd för …

Läs mer

Anmälan Nyhetsbrev

Fyll i din e-post adress nedanför!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå