• 013 -16 30 30

Nyheter

Miljömål - oktober 2022

2022-10-31

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under oktober 2022. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: M 10862-21 MÖD har fastställt nämndens beslut att bevilja strandskyddsd…

Läs mer

Bygg- och fastighetsmål - oktober 2022

2022-10-31

Nedan finner Ni ett urval av de bygg och fastighetsmål som avgjordes under oktober 2022. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: P 11969-21 MÖD har, med tillämpning av proportionalitetsp…

Läs mer

Arbetsrättsmål - oktober 2022

2022-10-31

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under oktober 2022. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. 2022-10-26, AD 2022 nr 4 Efter att ett bolag ansökt om och beviljats …

Läs mer

Mål avseende offentlig upphandling - oktober 2022

2022-10-31

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes under oktober . Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Målnr: 3566-21 Leverantör/Sökande: Chas Visual Management AB …

Läs mer

Brister i arbetsmiljön hos 8 av 10 i riskfyllda branscher

2022-10-31

Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön hos cirka 5 000 arbetsgivare. Av de inspekterade arbetsplatserna fick drygt 8 av 10 krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister. Bristerna handlar främst om att få arbetsgivare uppfyller arbetsmiljölagens …

Läs mer

Möjligheter för världens klimatomställning – men tiden är knapp

2022-10-24

Miljömålet om begränsad klimatpåverkan – som uttrycker den temperaturmålsättning världen enats om under Parisavtalet – kommer inte att klaras med nuvarande utveckling. Men det är fortfarande inte för sent att vidta de åtgärder som krävs för att …

Läs mer

Anmälan Nyhetsbrev

Fyll i din e-post adress nedanför!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå