• 013 -16 30 30

Nyheter

Klimatklivets ansökningsperioder under 2022

2022-01-05

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen. Genom smarta, innovativa lösningar kan vi gå mot ett mer klimatsmart samhälle. Spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, sysselsät…

Läs mer

Vägledningar inom arkitektur och gestaltad livsmiljö

2022-01-04

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram vägledningar inom arkitektur och gestaltad livsmiljö. Nu är två nya vägledningar publicerade: vägledning för förskola och skola och vägledning för vårdens byggda miljöer. Barn och unga …

Läs mer

Nu krävs klimatdeklaration för byggnader som uppförs

2022-01-03

Den 1 januari 2022 fick Sverige en ny lag om klimatdeklaration för byggnader som uppförs. Samtidigt har 10 kap. 34 § plan- och bygglagen ändrats. För att omfattas av krav på klimatdeklaration vid uppförande av byggnader ska ansökan om bygglov ha …

Läs mer

Förändringar i skatter och folkbokföring 2022

2021-12-23

Höjt grundavdrag för personer över 65 år. Höjt jobbskatteavdrag för låg- och medelinkomsttagare. Utökad skattereduktion för gåvor. Det är tre skatteförändringar som träder i kraft vid årsskiftet. Fler skattenyheter berör både privatpersoner och …

Läs mer

Sammanställning över lagändringar från årsskiftet 2021/2022

2021-12-17

Regeringen har sammanställt ett urval av de lagar och förordningar som träder i kraft under andra halvåret 2021 eller en tid därefter, både lagar och förordningar som är nya och ändringar i befintliga. Lagar och förordningar med anledning av …

Läs mer

Nya regler inom kemikalielagstiftningen från 2022

2021-12-15

Under 2022 börjar flera nya regler gälla inom kemikalielagstiftningen. Det gäller bland annat förbud mot tre allergiframkallande doftämnen i leksaker och skärpta regler hur mycket PAH som får finnas i till exempel nya konstgräsplaner. Nedan …

Läs mer

Anmälan Nyhetsbrev

Fyll i din e-post adress nedanför!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå