• 013 -16 30 30

Nyheter

Tabeller för transport av avfall i Naturvårdsverkets vägledning

2022-08-08

Naturvårdsverkets vägledning till föreskriften innehåller nya tabeller, som anger för vilket avfall och vilka mängder som verksamheten behöver ha gjort en anmälan till eller ha tillstånd av länsstyrelsen: Tabellen ”Yrkesmässig transport av …

Läs mer

Förändringar i PBL och PBF från 1 augusti

2022-08-08

Den 1 augusti 2022 ändrades plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Eftersom det inte finns några övergångsbestämmelser ska de nya reglerna tillämpas i både nya ärenden och i redan pågående ärenden från och med den 1 augusti …

Läs mer

Månadsbrev

2022-07-15

Vad passar inte bättre en lat semesterdag än att läsa Alteas nyhetsbrev? 😎 Här får du det senaste inom miljö, arbetsmiljö och lagstiftning med mera. Innehåll i månadsbrev 7, 2022: - Altea Flow har fått nytt utseende och utökade …

Läs mer

Utökning av EU-förteckningen över invasiva främmande arter

2022-07-15

Den 2 augusti träder EU-kommissionens nya lagstiftning i kraft om att lägga till 22 nya arter till EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Invasiva arter som kommer med på förteckningen anses vara så pass skadliga i länder inom EU att det …

Läs mer

Föreskrifter om farligt gods på väg och järnväg på remiss

2022-07-15

Nu kan du lämna synpunkter på förslaget till ändrade föreskrifter om farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och på järnväg (RID-S). Reglerna beräknas träda i kraft den 1 januari 2023. Synpunkter lämnas senast den 8 september 2022. Bilagorna …

Läs mer

Klimatbonusreglerna ändras

2022-07-14

Ett pristak på 700 000 kronor för att bli berättigad till bonus. Sänkt bonus för alla laddhybrider och avskaffad 35-procentsregel för företag. Den 12 juli förändras klimatbonusreglerna efter beslut från regeringen. Den som köper en ny bil med …

Läs mer

Anmälan Nyhetsbrev

Fyll i din e-post adress nedanför!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå