• 013 -16 30 30

Nyheter

EU ska bli hållbart - så kan ditt företag påverkas av den nya taxonomin

2021-04-28

EU genomför stora satsningar på klimat- och miljöområdet. Redan i år spikas den så kallade taxonomin – ett system för att klassificera aktiviteter utifrån hållbarhetskriterier. Det kan få stora konsekvenser för svensk handel och export. Senast år …

Läs mer

IMY fokuserar på klagomål

2021-04-23

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har nu fattat beslut om en ny tillsynspolicy och en plan för de tillsyner som ska genomföras under de kommande två åren. Ett övergripande fokus är att utreda klagomål från enskilda. IMY, tidigare Datainspektionen, …

Läs mer

Bekämpning trappas upp av invasiva växter

2021-04-23

Kampen mot invasiva främmande växter trappas upp och nu har Naturvårdsverket beslutat om bidrag på ytterligare 28 miljoner för länsstyrelsernas arbete. Det är 18 länsstyrelser som sökt och beviljats bidrag för bekämpning landlevande invasiva växter. …

Läs mer

Parkering och extra gåva till anställd skattebefrias under 2021

2021-04-22

Fri parkering vid arbetsplatsen ska inte leda till förmånsbeskattning under 2021. Det har riksdagen beslutat, med anledning av pandemin. I år kan arbetsgivare även ge anställda en extra gåva värd upp till 2 000 kronor utan att det förmånsbeskattas. …

Läs mer

Statistik över installerad vindkraft 2020

2021-04-22

I Sverige installerades 357 vindkraftverk under 2020, med 1,4 GW i installerad effekt. Vid slutet av 2020 fanns det 4 333 vindkraftverk. Sammantaget bidrog vindkraften med ungefär 16 procent till Sveriges elproduktion under 2020, vilket motsvarar …

Läs mer

Webbkurs för energismarta fordonsverkstäder

2021-04-22

Energimyndigheten och Sveriges fordonsverkstäders förening har tillsammans tagit fram den interaktiva utbildningen där deltagarna får lära sig att använda verkstadens energi på ett smartare sätt. Kursen ger grundläggande kunskaper i energifrågor och …

Läs mer

Anmälan Nyhetsbrev

Fyll i din e-post adress nedanför!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå