• 013 -16 30 30

Nyheter

Tydligare krav om arbetsanpassning på arbetsplatsen från 1 juni

2021-06-01

De nya föreskrifterna som trädde i kraft från 1 juni klargör vad arbetsgivaren ska göra när en arbetstagare har behov av arbetsanpassning på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska arbeta förebyggande med arbetsanpassning för att undvika sjukfrånvaro och …

Läs mer

Miljömål – maj 2021

2021-05-31

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under maj 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: M 9446-20 En miljönämnd hade fattat beslut om att ett bolags verksamhet ska …

Läs mer

Bygg- och fastighetsmål – maj 2021

2021-05-31

Nedan finner Ni ett urval av de bygg och fastighetsmål som avgjordes under maj 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: F 2167-20 Mark- och miljödomstolen har avgjort ett mål utan …

Läs mer

Arbetsrättsmål – maj 2021

2021-05-31

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under maj 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. 2021-05-26 - AD 2021 nr 24 Ett bolag har avskedat sin försäljningschef och bl.a. …

Läs mer

Ny vägledning avseende säkerhetsdatablad

2021-05-31

Echa har tagit fram en ny vägledning avseende säkerhetsdatablad som Ni finner på länken nedan. Den stora ändringen är kopplat till punkt 1.3 i säkerhetsdatabladet. Den nya tolkningen innebär att alla led i kedjan …

Läs mer

Altea lanserar webbutbildning om kvartsdamm enligt AFS 2015:2

2021-05-24

Kvarts är ett naturligt ämne som förekommer i de flesta bergarter och är ofarligt så länge det inte bearbetas. När det väl börjar bearbetas, som vid slipning, borrning eller bilning i betong, frigörs ett damm som är hälsofarligt. Kvartsdamm finns på …

Läs mer

Anmälan Nyhetsbrev

Fyll i din e-post adress nedanför!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå