• 013 -16 30 30

Nyheter

Sverige bidrar globalt till frågan om klimatutsläpp

2021-09-08

Allt fler länder nu vill utveckla utsläppshandel för att sätta ett pris på klimatutsläpp. Sverige, som har lång erfarenhet av frågan, går nu in som medlem i International Carbon Action Partnership för att stärka samarbetet kring utsläppshandel. …

Läs mer

Ny rapport om svenskars syn på klimatet

2021-09-07

Klimatmedvetenheten är fortsatt hög bland svenskarna och många vill se åtgärder från såväl företag som från politiskt håll. En majoritet är positiva till förbud av varor och tjänster som orsakar stora klimatpåverkande utsläpp. Samtidigt är det färre …

Läs mer

Belysning får ny energimärkning

2021-09-01

För att stimulera utvecklingen av ännu effektivare och bättre ljuskällor kommer en ny generation av energimärkning att införas från den 1 september. Samtidigt införs också skärpta ekodesignkrav på belysning inom EU. Med den nya energimär…

Läs mer

Ohälsa på arbetet ökade under 2020

2021-09-01

Var tredje sysselsatt person i Sverige, 32 procent, har någon form av besvär till följd av arbetet. Av fem miljoner sysselsatta motsvarar det 1,6 miljoner som upplevt arbetsrelaterade besvär under 2020. Det är en ökning jämfört med 2018, då …

Läs mer

Nya version av Gemensamma rutiner

2021-08-31

Nu finns en uppdaterad version av de gemensamma rutinerna i Flow. Du hittar dem under Dokument och Gruppspecifika dokument. Vänligen kontakta oss i god tid innan inplanerad internrevision eller lagefterlevnadskontroll om ni är i behov av att …

Läs mer

Mål avseende offentlig upphandling – augusti 2021

2021-08-31

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes under juni 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Målnr: 880-21 Leverantör/Sökande: Coloplast AB Upphandlande …

Läs mer

Anmälan Nyhetsbrev

Fyll i din e-post adress nedanför!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå