• 013 -16 30 30

Informationssäkerhetsystem enligt ISO 27001:2022

Ett ledningssystem för informationssäkerhet arbetar med att säkerställa den information som organisationen hanterar ur aspekterna konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Det kan exempelvis vara att information om Er kunds senaste prototyp inte läcker ut till närmaste konkurrenten eller att Ni hanterar de personuppgifter som samlas in enligt gällande lagstiftning. Standarden använder ett riskbaserat angreppssätt och säkerställer att risker hanteras på ett korrekt sätt och åtgärdas.

Intresset av att certifiera sitt ledningssystem för informationssäkerhet växer i och med att vi upplever en kontinuerlig digitalisering i samhället. Mer och mer information skickas via nätet och vi måste ha kontroll så att inte elakartade intressenter tar del av informationen, att information försvinner eller stjäls. Konsekvenserna kan vara ödesdigra. ISO 27001 ger Ert företag ett ramverk för att arbeta med informationssäkerhet och säkerställer att ständiga förbättringar sker.

Fördelar med ett ledningssystem:

  • Implementering av ett systematiserat processbaserat arbetssätt för att ständigt förbättra er informationssäkerhet.
  • Ökar skydd av känslig information och informationstillgångar
  • Riskbaserat angreppssätt med förebyggande åtgärder minskar kostnader
  • Säkerställer efterlevnad av lagar och andra krav
  • Fördel gentemot konkurrenter – ett internationellt erkänt arbetssätt används
  • m.m.

Vill du ha hjälp med att införa ett informationssäkerhetsledningssystem?
Tag kontakt med Altea AB så hjälper vi Er!

Offertförfrågan

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå