• 013 -16 30 30

Kontinuitetshantering enligt ISO 22301:2019

Kontinuitetshantering är en vikit fråga för organisationer att möta förändringar, att säkerställa en fortsatt leveransförmåga med hög kundnöjdhet även under allvarliga störningar.

Förståelse för kontinuitet i verksamheten och hur du kan skydda organisationen genom att identifiera potentiella hot  och utvärdera konsekvenserna, minimera avbrott och störningar.

Kontinuitetshantering handlar om:

”Att skapa systematisk motståndskraft, robusthet och säkerställa organisationens leveransförmåga för att ordinarie verksamhet ska kunna bedrivas på en acceptabel nivå. Oavsett vilken typ av störning som påverkar organisationen.”

Eller:

”Konsten att överleva förlusten av operativ förmåga”

Vill du ha hjälp med att införa ett miljöledningssystem?
Tag kontakt med Altea AB så hjälper vi Er!

Offertförfrågan

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå