• 013 -16 30 30

Alteas historia

Företaget Altea AB grundades år 1996, då med bas i ett industriområde i utkanten av Linköping som heter Hackefors. 

Altea AB

Företagen inom Hackefors industriområde inledde en för då tiden unik miljösamverkan där fokus låg på att arbeta med miljöfrågor inom det egna företaget samt i den gemensamma närmiljön. Samverkan ledde fram till att företagen beslutade att miljöcertifiera sig enligt ISO 14001 och metoden som då valdes var att gruppcertifiera sig.

Altea AB blev samordnare av arbetet och utifrån den samverkan utvecklades den metod för att införa ledningssystem i grupp som sedan kom att kallas för Hackeforsmodellen (se vidare beskrivning). Inom gruppen valde man även att fortsätta sin samverkan med att arbeta med kvalitet inom och till produktionen och genomförde ett integrerat miljö- och kvalitetsledningssystem, där varje företag har var sitt certifikat men samverkar i grupp.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå