• 013 -16 30 30

Transport

Nya A-traktorkrav skall öka säkerheten

2022-11-01

Krav på bilbälte och vinterdäck. En tydlig gräns för antal passagerare och regelskärpningar för att hindra manipulering. Dessutom behöver hastighetsgränsen på 30 kilometer i timmen vara kvar. Transportstyrelsen föreslår idag flera åtgärder för ökad …

Läs mer

Nya regler om taxiförarlegitimation från 1 november

2022-11-01

Den 1 november 2022 träder nya föreskrifter om taxiförarlegitimation i kraft. Det innebär bland annat nya regler som höjer säkerheten vid provsituationen och uppdaterade prov. Tre delprov blir två när det tidigare kartläsningsprovet nu slopas …

Läs mer

Effektiva vinterdäck sparar drivmedel

2022-10-14

Nu är det dags att förbereda bilen för våta och hala vintervägar. Ska du köpa nya vinterdäck så kan du använda energimärkningen för att välja däck som både sparar drivmedel och har bra väggrepp. Energimärkning med pilar från grönt till rött finns …

Läs mer

Transportstyrelsen föreslår att arbetsmaskiner ska registreras

2022-09-30

Transportstyrelsen har på uppdrag av regeringen undersökt möjligheterna att upprätta ett register för arbetsmaskiner. Idag finns inget sådant register och de flesta arbetsmaskiner omfattas inte heller av någon registreringsplikt. Därför saknas det …

Läs mer

Viltolyckor fortsätter att öka

2022-09-14

Viltolyckorna fortsätter att öka trots effektiva åtgärder. Det beror främst på mer trafik och mycket trafik i höga hastigheter. Det behövs mer och fler åtgärder, samarbete och medel för att minska antalet viltolyckor. Trafikverket fick 2022 …

Läs mer

Utökade möjligheter att få Klimatpremie för arbetsmaskiner

2022-09-15

Enligt förordning (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon ska fordonen vara inregistrerade i Transportstyrelsens fordonsregister för att få del av stödet. Regeringen har nu beslutat att stöd även får ges för köp av elektriska …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå