• 013 -16 30 30

Transport

Enklare beskattning av bilförmån föreslås

2021-03-20

Skatteverket har tagit fram fyra förslag som innebär enklare regler vid beskattning av bil- och drivmedelsförmån. Huvudförslaget innebär att bestämmelsen om nedsättning av nybilspriset för miljöbilar ersätts med en schablon utifrån bilens drivmedel …

Läs mer

Klimatbonusen för bilar med låga utsläpp höjd från 1 april

2021-03-30

Från och med den 1 april höjs klimatbonusen för fordon med nollutsläpp. Den som köper en ny bil som klarar utsläppsreglerna får ett engångsbelopp på 70 000 kronor (att jämföra med tidigare 60 000 kronor). Regeringen har beslutat om ändringar i …

Läs mer

Initiativet Zhero ska öka engagemanget för trafiksäkerhet

2021-03-31

Nu lanserar Trafikverket och en rad andra aktörer satsningen Zhero, som är ett led i Trafikverkets regeringsuppdrag att genomföra informations- och kunskapshöjande insatser inom området medborgar- och trafikantinformation för ökad trafiksäkerhet i …

Läs mer

Nya krav och regler ska gör elsparkcyklar trafiksäkrare

2021-03-01

Slopad begräsning av motoreffekten för elsparkcyklar. Förbud mot att köra elsparkcykel på trottoaren och att på sikt fasa ut cykelpassager. Det är några av Transportstyrelsens förslag i uppdraget kring eldrivna enpersonsfordon som i dag överlämnas …

Läs mer

Giltighetstid för behörigheter och tillstånd inom transport förlängs igen

2021-03-10

EU har återigen fattat beslut om en förordning som ger tillfälliga lättnader och undantag från regler inom transportområdet. Bland annat förlängs giltighetstiden för olika personliga behörigheter, som körkort och yrkeskompetensbevis. Förordningen …

Läs mer

Ny rapport om pandemins påverkan på transportsystemet

2021-02-25

Transportstyrelsen tar i en ny rapport ett helhetsgrepp om, hur och i vilken omfattning pandemin kan tänkas att förändra transportsystemet. Pandemin har påverkat våra resvanor överlag. Vi reser i genomsnitt mindre, av andra anledningar och på …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå