• 013 -16 30 30

Transport

Fortsatt ökning av körkortsåterkallelser

2021-07-11

Under första halvåret i år fattade Transportstyrelsen beslut om 22 476 körkortsåterkallelser. Det är en ökning med 10,7 procent jämfört med samma period förra året då motsvarande siffra var 20 303. Den största delen av ökningen beror på ett ökat …

Läs mer

Ny schablonberäkning av bilförmån

2021-06-17

Riksdagen har klubbat igenom regeringens förslag om justering av schablonberäkning för förmånsbil. Motivet bakom ändringen är att schablonen för förmånsbil varit oförändrad sedan införandeåret 1997 och att förmånsvärdet ska motsvara kostnaden för en …

Läs mer

Utökning av laddstolpar för elbilar längs större vägar

2021-05-10

För att öka användningen av elbilar och därmed minska utsläppen från trafiken, ger Trafikverket stöd till snabbladdare där sådana saknas. Elbilar ska kunna färdas över hela landet och 39 nya snabbladdstationer byggs nu jämte de 20 som fick stöd …

Läs mer

Samarbete för säkrare mc-trafik

2021-04-14

Inför årets mc-säsong stärker körkortsmyndigheterna och utbildarna samarbetet. Gemensam information om utbildning och prov ska bidra till ökad trafiksäkerhet. Blivande mc-förare och de som har körkort ska förstå det livsviktiga med att vara en …

Läs mer

Exempel efterlyses på genomförda åtgärder för fossilfri transportsektor

2021-04-13

För tredje året bjuder Trafikverket in till Grönt ljus 2030, transportsektorns resultatkonferens för klimatmålen 2030 och 2045. Nu söker de exempel på genomförda åtgärder som bidrar till en fossilfri transportsektor, till den digitala scenen och …

Läs mer

Enklare beskattning av bilförmån föreslås

2021-03-20

Skatteverket har tagit fram fyra förslag som innebär enklare regler vid beskattning av bil- och drivmedelsförmån. Huvudförslaget innebär att bestämmelsen om nedsättning av nybilspriset för miljöbilar ersätts med en schablon utifrån bilens drivmedel …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå