• 013 -16 30 30

Transport

Bättre koll på mätarställningen

2023-05-16

Från och med den 21 maj ska obligatorisk kontroll av mätarställningen ske för att se om mätarställningen är högre än vid föregående besiktning. Uppgifterna kommer tydligt finnas med på besiktningsprotokollet så att det enkelt går att kontrollera att …

Läs mer

Ändring av MSBFS 2013:3 om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

2023-05-10

MSB har infört ett undantag i föreskrifterna om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 2013:3). Undantaget förenklar för fordonsägare med gasdrivna anordningar i fordon, då de inte längre behöver söka tillstånd för …

Läs mer

Utsläppen minskar ytterligare från den nya personbilsflottan

2023-04-06

Koldioxidutsläppen från den genomsnittliga nya personbilen under 2022 var 66,6 gram/km. Det är en minskning från året innan och den lägsta siffra som någonsin uppmätts. Det visar siffror som Transportstyrelsen nu redovisar till EU-kommissionen. …

Läs mer

Transport av avfall som är farligt gods och farligt avfall

2023-03-29

Transport av farligt gods på väg och järnväg respektive transport av farligt avfall har sina egna av varandra oberoende regelverk, vilka ibland gäller jämsides, men ibland var för sig. Därför behöver den som ska organisera (avsända) avfall för en …

Läs mer

Transport av frätande batterier

2022-12-02

MSB har tagit fram en ny vägledning avseende transport av batterier. Ni finner vägledningen här. För mer information, kontakta Altea AB.

Läs mer

Nytt krav på id-handling vid privat övningskörning

2022-11-16

Från och med den 1 januari 2023 måste den som övningskör (med personbil, lastbil, buss eller motorcykel) ha med sig en giltig id-handling. Det gäller bara vid privat övningskörning och inte vid trafikskola. Syftet med att övningsköra är att den …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå