• 013 -16 30 30

Producentansvar

Ny checklista för EMC

2023-05-26

Svensk Elstandard (SEK) har tagit fram en checklista för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Att upptäcka störningar hos elprodukter och elinstallationer i efterhand kan bli en dyr och komplicerad historia. Både privat- och yrkespersoner vinner …

Läs mer

Uppdaterad PDA-förteckning

2023-05-25

EU-kommissionen har intersessionellt antagit en uppdaterad version av kontrollförteckningen för produkter med dubbla användningsområden (PDA). Den uppdaterade kontrollförteckningen finns i EU-förordning 2023/996 som därmed utgör en ny bilaga I …

Läs mer

Producentansvar för förpackningar

2023-05-02

I juni 2022 fattade regeringen beslut om en ny förordning om producentansvar för förpackningar. För att möta de nya kraven i förordningen påbörjas nu en upphandling avseende bland annat mottagning, kvalitetsbedömning och hantering av förpackningar …

Läs mer

Nytt stöd kring egenkontrollprogram - elinstallationer

2023-05-03

Alla företag eller organisationer som utför yrkesmässigt elinstallationsarbete måste uppfylla kravet på egenkontrollprogram. För att ge mer stöd till er som står i färd med att ta fram egenkontrollprogram har Elsäkerhetsverket tagit fram mer …

Läs mer

Ny e-tjänst för att anmäla elektromagnetiska störningar

2023-03-28

Elsäkerhetsverket har lanserat en ny e-tjänst för anmälan av elektromagnetiska störningar, EMC-störningar. Tjänsten är till för den som upplever att en elanläggning eller elprodukter i en elanläggning stör funktionen hos andra elektriska utrustninga…

Läs mer

Producentansvar - däck

2023-03-20

Från och med nästa år måste företag som tillverkar och importerar däck ha en godkänd producentansvarsorganisation som samlar in uttjänta däck. De producentansvarsorganisationer som planerar att ha verksamhet under nästa år ska lämna in en ansökan om …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå