• 013 -16 30 30

Producentansvar

Förändringar i PDA-regelverket

2022-07-07

Riksdagen och regeringen har beslutat att ändra det svenska PDA-regelverket för att förstärka kontrollen av produkter med dubbla användningsområden (PDA) och av tekniskt bistånd. Det svenska regelverket innehåller kompletterande bestämmelser till …

Läs mer

Så påverkas producenter av engångsplastdirektivet

2021-11-23

Regeringen har den 3 november beslutat om ändringar i befintliga och nya förordningar, som påverkar dig som har producentansvar för förpackningar i Sverige. Anledningen till detta är åtgärder för att följa EU:s engångsplastdirektiv. Förändringarna …

Läs mer

Handbok om överförings­direktivet

2021-09-30

EU-kommissionen har publicerat en handbok om överföringsdirektivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG. Handboken är främst avsedd för små och medelstora företag och syftar till att på ett enkelt sätt beskriva de verktyg som …

Läs mer

Ny rekommendation för PDA

2021-09-30

EU-kommissionen publicerade den 23 september 2021 en rekommendation om interna efterlevnadsprogram för kontroll av forskning om produkter med dubbla användningsområden (PDA) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821, PDA-förordn…

Läs mer

Ny rekommendation för PDA

2021-09-30

EU-kommissionen publicerade den 23 september 2021 en rekommendation om interna efterlevnadsprogram för kontroll av forskning om produkter med dubbla användningsområden (PDA) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821, PDA-förordn…

Läs mer

Konsumenter och avfallshanterare får tillgång till SCIP-databasen

2021-09-17

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa har öppnat upp en databas som ger konsumenter och avfallshanterare möjlighet att få information om särskilt farliga ämnen i varor. Genom att kunna söka bland varumärken, varutyper, material eller kemiska …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå