• 013 -16 30 30

Producentansvar

Ökad återvinning av förpackningar och elavfall

2021-03-30

I genomsnitt lämnade svenskarna in 50 kg förpackningar till återvinning under 2020, mer än någonsin tidigare och en ökning med 8 procent jämfört med 2019. Mest ökade mängden pappersförpackningar, som steg med 16 procent. Plast- och glasförpackningar …

Läs mer

Batteriuppdraget delrapporterar

2021-02-26

Nu är arbetet inom regeringsuppdraget Utvecklad myndighetssamverkan för en hållbar värdekedja för batterier igång. Första delrapporten innehåller en analys av handlingsförslagen i Fossilfritt Sveriges strategi för en hållbar batterivärdekedja. …

Läs mer

Miljödepartementet ser över producentansvaret för förpackningar

2021-02-09

Miljödepartementet har tillsatt en utredning som ska se över producentansvaret för förpackningar. Utredningen ska lämna förslag på nya bestämmelser om insamling och återvinning av förpackningar. En av punkterna som ska utredas är om kommunerna ska …

Läs mer

Nu har e-tjänsten för förpackningsproducenter öppnat

2021-01-20

Från 1 januari 2021 ska alla företag som fyller en förpackning eller sätter en förpackad vara på den svenska marknaden registrera sig. Naturvårdsverket lanserar en ny e-tjänst som ska underlätta för de berörda företagen. Många …

Läs mer

Nya regler för sortering av bygg- och rivningsavfall

2021-01-04

Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall. Den 1 augusti 2020 började nya bestämmelser att gälla för den som hanterar bygg- och rivningsavfa…

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå