• 013 -16 30 30

Övrigt

3:12-utredningens förslag presenterat

2024-06-06

Kommittén om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag har efter två års arbete, överlämnat sitt betänkande (SOU 2024:36) till regeringen. Enligt kommittédirektiven från regeringen har huvuduppdraget varit att förenkla och förbättra …

read more

Tillfälligt höjda tak för rot- och rutavdrag

2024-05-30

Taken höjs tillfälligt för rot- och rutavdrag samtidigt som det införs separata tak för de båda avdragen. Höjningarna gäller året ut. Under beskattningsåret 2024 ska taket vara 75 000 kronor per person för rotavdraget och 75 000 kronor per …

read more

Ökat fokus på kriminell ekonomi i myndighetssamverkan

2024-04-09

Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Skatteverket bidrog med insatser mot den kriminella ekonomin genom beslut om höjda skatter och skattetillägg på sammanlagt 241 miljoner. Det är högsta beloppet …

read more

Nytt ISO-krav för att stödja klimatagendan

2024-02-24

ISO (The International Standards Organisation) har ändrat sina standarder för certifierbara ledningssystem och kräver att företagen alltid beaktar relevansen av klimatförändringsrisker i sin kontextuella analys. ISO har publicerat ett tillägg …

read more

Nytt krav på avtalsskrivningar som förbjuder vidareexport till Ryssland

2024-03-07

Den 18 december 2023 beslutade EU om utökade sanktioner mot Ryssland, genom en ändring av förordning 833/2014. Ändringen innebär bland annat ett införande av krav på avtalsskrivning vid försäljning och export av vissa varor till tredjeland (utanför …

read more

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå