• 013 -16 30 30

Övrigt

Elsäkerhetsverket granskar och utbildar företag om egenkontrollprogram

2023-09-16

Alla företag eller organisationer som yrkesmässigt utför elinstallationsarbete måste ha ett egenkontrollprogram. Elsäkerhetsverket påbörjar hösten 2023 en granskning av egenkontrollprogram hos elinstallationsföretag registrerade hos myndigheten. I …

Läs mer

Till Er som exporterar krigsmateriel eller produkter med dubbla användningsområden

2023-05-08

Tullverket inför ny rutin för föranmälan vid export av krigsmateriel (KM) eller produkter med dubbla användningsområden (PDA). Från och med den 8 maj kommer all hantering av föranmälan, begäran om klarering och utförsel av krigsmateriel och …

Läs mer

Exporterar Ni varor via Finland?

2023-09-12

Om Ni som svensk exportör exporterar varor via Finland måste du från och med den 12 september i år alltid hänföra varorna till export i Sverige om sändningen är värd över 3 000 euro. Tidigare har man i enskilda fall kunnat hänföra en försändels…

Läs mer

Klimatklivet tar emot nya ansökningar

2023-08-28

Klimatklivet är öppet för nya ansökningar om stöd för investeringar som minskar klimatutsläppen 18–29 september. Antalet ansökningar till Klimatklivet var rekordhögt under 2022 och nu kan Naturvårdsverket ta emot ansökningar igen. Klimatklivet …

Läs mer

Hög tid att söka elstöd

2023-08-25

Möjligheten att ansöka om elstöd till företag stänger den 25 september. Hittills har omkring en tredjedel av det förväntade antalet ansökningar kommit in till Skatteverket. I dagsläget har det betalats ut 11,7 miljarder kronor i elstöd till …

Läs mer

Nya nordiska näringsrekommendationer har publicerats

2023-07-10

Nordiska ministerrådet har lanserat de nya nordiska näringsrekommendationerna (NNR). Det är den mest aktuella vetenskapliga genomgången av hur människor bör äta för att må bra. En viktig slutsats är att det som är bra för hälsan också är bra för …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå