• 013 -16 30 30

Offentlig upphandling

Avtalsuppföljning inom offentlig upphandling

2023-03-12

Jur.dr. Catrin Karlsson Westergren har undersökt hur och i vilken utsträckning som upphandlande myndigheter genomför avtalsuppföljningar samt om och hur de skiljer sig åt beroende på kontraktsföremål, branscher och verksamhetsområden. Studien …

Läs mer

Gemensamt verktyg ger stöd för kvalitetssäkring av byggnaders energiprestanda

2023-03-02

Energihjälpen är ett nytt verktyg för dig som ställer krav och följer upp krav på byggnadens energianvändning. Det unika med Energihjälpen är att resultat av energiberäkningar och verifiering av uppmätta värden samlas i ett och samma verktyg som …

Läs mer

Färre offentliga upphandlingar annonseras

2023-03-28

År 2022 annonserades 17 198 offentliga upphandlingar jämfört med 18 423 föregående år, enligt aktuell statistik från Upphandlingsmyndigheten. Det är en minskning med nästan 7 procent. Minskningen beror till stor del på att beloppsgränsen för när det …

Läs mer

Nya skatteregler 2023

2022-12-23

Höjning av reseavdraget för arbetsrelaterade resor. Skattesänkning för personer över 65 år som arbetar. Tillfälligt sänkt drivmedelsskatt. Det är tre skatteförändringar som träder i kraft vid årsskiftet. Flera skattenyheter berör både privatpersoner …

Läs mer

Mål avseende offentlig upphandling - april 2022

2022-04-30

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes under april. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Målnr: 1003-22, 1004-22 Leverantör/Sökande: 1. Stadler Rheintal …

Läs mer

Mål avseende offentlig upphandling - maj 2022

2022-05-31

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes under maj. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Målnr: 5807-19 …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå