• 013 -16 30 30

Arbetsmiljö

EU-direktiv för visselblåsare sätter nya krav på arbetsgivare

2021-02-11

För att komma tillrätta med missförhållanden och oegentligheter inom organisationer är det viktigt att anställda som uppmärksammar sådant vågar slå larm (”visselblåsare”). EU har därför antagit ett nytt direktiv för att stärka skyddet för visselblås…

Läs mer

Förenklad överprövning av offentlig upphandling

2021-01-07

Regeringen har remitterat ett utkast till lagrådsremiss för att effektivisera upphandlingsförfarandet. Överprövning av offentliga upphandlingar kostar samhället miljardbelopp varje år. Samtidigt får den upphandlande myndigheten rätt i …

Läs mer

Färre överprövningar

2020-01-17

Andelen annonserade upphandlingar som överprövas minskar för fjärde året i rad. Det framgår av Upphandlingsmyndighetens och Konkurrensverkets rapport Statistik om offentlig upphandling 2019. Att andelen överprövade upphandlingar i förhållande …

Läs mer

Ny vägledning om takvolymer i ramavtal

2019-12-20

EU-domstolens dom Coopservice behandlar något som kan betraktas som takvolymer i ramavtal. Domen har gett upphov till en mängd frågor och skapat en osäkerhet kring hur ramavtal ska användas. Nu finns en ny vägledning från Upphandlingsmyndigheten som …

Läs mer

Barnkonventionen och upphandling

2020-01-14

Den 1 januari 2020 började lagen om Förenta nationernas konvention om barns rättigheter (barnkonventionen) att gälla. Det innebär bland annat att vid upphandlingar som påverkar barn ska upphandlande myndigheter och enheter ta hänsyn till barns …

Läs mer

Ställ krav på arbetsmiljö när städning upphandlas

2019-06-19

Under 2018 inspekterade Arbetsmiljöverket drygt 530 privata städföretag för att undersöka lokalvårdarnas arbetsmiljö. En slutsats är att de som köper städtjänster sällan ställer krav på bra arbetsförhållanden i upphandlingarna. Det kan leda till …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå