• 013 -16 30 30

Miljömål

Miljömål - oktober 2022

2022-10-31

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under oktober 2022. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: M 10862-21 MÖD har fastställt nämndens beslut att bevilja strandskyddsd…

Läs mer

Miljömål - september 2022

2022-09-30

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under september 2022. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: M 11873-21 MÖD har, med tillämpning av 26 kap. 9 och 11 §§ miljöbalken, …

Läs mer

Miljömål - augusti 2022

2022-08-31

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under augusti 2022. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: M 12247-20 MÖD har bifallit skadeståndsanspråk med anledning av i …

Läs mer

Miljömål - juli 2022

2022-07-31

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under juli 2022. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: M 104-22 MÖD har, till skillnad från MMD, bedömt att nämnden inte har visat att …

Läs mer

Miljömål – juni 2022

2022-06-30

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under juni 2022. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: M 702-21 Tillstånd till reservvattentäkt i ett Natura 2000-område …

Läs mer

Miljömål – maj 2022

2022-05-31

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under maj 2022. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: M 14978-21 MPD har avslagit en ansökan om vindkraft med hänvisning till att …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå