• 013 -16 30 30

Miljömål

Miljömål – april 2022

2022-04-30

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under april 2022. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: M 610-21 Tillstånd till gruppstation för vindkraft. MÖD har ändrat ett villkor …

Läs mer

Miljömål – mars 2022

2022-03-31

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under mars 2022. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: M 11789-21 MÖD har bedömt att en tomtplatsavgränsning inte bör utsträckas så att …

Läs mer

Miljömål – februari 2022

2022-02-28

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under februari 2022. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: M 10304-19 MÖD har funnit att prövotidsutredningen varit bristfällig …

Läs mer

Miljömål – januari 2022

2022-01-31

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under januari 2022. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: M 14036-20 Fråga om dispens från förbud i vattenskyddsföreskrift för att …

Läs mer

Miljömål – december 2021

2021-12-31

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under december 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: M 5777-20 Ett antal tandläkarpraktiker har enligt 28 § förordningen om …

Läs mer

Miljömål – november 2021

2021-11-30

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under november 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: M 10672-20 Ett rensningsföretag har i föreläggande ålagts att höja bottenivå…

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå