• 013 -16 30 30

Miljömål

Energimyndighetens prognos: Kraftig ökning av elexporten till 2023

2021-03-25

Bild: Energimyndigheten. Nettoelproduktion per produktionsslag och elanvändning för 2019 samt prognos för 2020–2023, TWh Till följd av pandemin ses en nedgång i energianvändningen under 2020, men den väntas därefter öka gradvis fram …

Läs mer

Miljömål – februari 2021

2021-02-28

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under februari 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: M 8062-19 Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det funnits …

Läs mer

Miljömål – januari 2021

2021-01-31

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under januari 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: M 8091-20 Biotopskyddsdispens. Sedan ny utredning givits in har MÖD …

Läs mer

Miljömål – december 2020

2020-12-31

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under december 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. M 12143-19 Fråga om dispens från förbud i vattenskyddsföreskrift mot …

Läs mer

Miljömål – november 2020

2020-11-30

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under november 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. M 13094-19 Mark- och miljööverdomstolen har funnit att sju bojar …

Läs mer

Miljömål – oktober 2020

2020-10-31

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under oktober 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. M 7599-19 En kommunal nämnd gjorde ett tillsynsbesök efter anmälan om att …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå