• 013 -16 30 30

Miljömål

Miljömål – juni 2021

2021-06-30

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under juni 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: M 13042-20 MÖD har funnit att det inte är lämpligt att utforma ett föreläggande …

Läs mer

Miljömål – maj 2021

2021-05-31

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under maj 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: M 9446-20 En miljönämnd hade fattat beslut om att ett bolags verksamhet ska …

Läs mer

Miljömål – april 2021

2021-04-30

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under april 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: M 9300-19 Mark- och miljööverdomstolen, som bedömt det som skäligt att rikta …

Läs mer

Miljömål – mars 2021

2021-03-31

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under mars 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: M 9621-19 Strandskyddsdispens. Mark- och miljööverdomstolen har gett dispens för …

Läs mer

Miljömål – februari 2021

2021-02-28

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under februari 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: M 8062-19 Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det funnits …

Läs mer

Miljömål – januari 2021

2021-01-31

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under januari 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: M 8091-20 Biotopskyddsdispens. Sedan ny utredning givits in har MÖD …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå