• 013 -16 30 30

Miljö

Lund är Sveriges miljöbästa kommun

2023-10-06

Lund har utsetts till Sveriges miljöbästa kommun 2023. På prispallen finner vi även Malmö och Järfälla. Här finner Ni rankningen för alla kommuner. För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Läs mer

Naturvårdsverket får CBAM-ansvaret i Sverige

2023-09-20

EU kommer att införa en ny förordning för att motverka att företag flyttar produktionen av vissa utsläppsintensiva varor utanför EU:s gränser. Det så kallade CBAM-systemet innebär att importörer av vissa varor ska betala ett koldioxidpris som …

Läs mer

Nationell förteckning över invasiva främmande arter

2023-06-15

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten (HaV) överlämnar till regeringen ett förslag på en nationell förteckning över invasiva främmande arter som ska omfattas av motsvarande förbud som EU-listade arter. Syftet med en nationell …

Läs mer

Markägare får ersättning i väntan på skydd av skog

2023-06-16

Med start 2024 får markägare ersättning i väntan på att ett områdesskydd bildas på deras mark. Väntansavtal kan användas inför alla typer av formellt områdesskydd, det vill säga biotopskyddsområde, naturreservat, nationalpark och naturvårdsavtal, …

Läs mer

De flesta EU-länder missar återvinningsmålen

2023-06-13

En ny rapport från EU-kommissionen varnar för att 18 av de 27 medlemsländerna inte kommer att klara de mål för materialåtervinning som satts för 2025, däribland Sverige. Avfall Sverige ser det som en påminnelse om att vi aldrig kan luta oss tillbaka …

Läs mer

Digitalisering av ansökningsprocessen för EU ETS

2023-06-02

Den 2 juni 2023 lanserar Energimyndigheten en ny e-tjänst för att ansöka om behörighet till unionsregistret för handel med utsläppsrätter inom EU. Den nya e-tjänsten riktar sig till kontoombud och kontoinnehavare som behöver ansöka om eller …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå