• 013 -16 30 30

Miljö

Fyra av nio mål för förpackningsmaterialåtervinning nåddes 2021

2022-11-01

Under 2021 använde Sverige nära 1,5 miljoner ton förpackningar till varor och transporter. Det visar ny statistik över landets förpackningsavfall. Siffrorna visar också att 62 procent av allt förpackningsavfall materialåtervanns. …

Läs mer

Svensk industri ställer om för fossilfri produktion

2022-11-01

Svensk industri storsatsar på forskning och innovation för att ställa om sin produktion till att bli fossilfri. Men ännu dröjer det innan några större utsläppsminskningar kan konstateras. Förutom den minskade klimatpåverkan i industrierna som …

Läs mer

Möjligheter för världens klimatomställning – men tiden är knapp

2022-10-24

Miljömålet om begränsad klimatpåverkan – som uttrycker den temperaturmålsättning världen enats om under Parisavtalet – kommer inte att klaras med nuvarande utveckling. Men det är fortfarande inte för sent att vidta de åtgärder som krävs för att …

Läs mer

Stöd för innovationer som leder till minskad energianvändning

2022-10-10

Vinnova och Energimyndigheten vill accelerera nyttjandet av lösningar som minskar elanvändning och flyttar den till rätt tider på dygnet. En gemensam insats ska leda till innovationer eller beteendeförändringar som kan spridas omgående och snabbt ge …

Läs mer

Förpackat avfall får snart inte slängas i restavfallet

2022-10-14

Från och med utgången av år 2023 måste avfallsinnehavare se till att förpackningar skiljs från sitt innehåll innan det slängs, eller säkerställa att det görs senare. Det kommer att ge livsmedelshandeln en del att göra. Ändringar i avfallsföror…

Läs mer

Bättre luft - men fler åtgärder krävs

2022-09-09

Den 7 september var det FN:s International Day of Clean Air for Blue Skies och Naturvårdsverket ville ta tillfället i akt och rikta fokus mot de allra senaste siffrorna om luften vi andas. Sveriges kommuner har nu rapporterat in förra årets …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå