• 013 -16 30 30

Miljö

Hållbarhetslagens ändringar

2021-07-02

Den 1 juli 2021 trädde lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (hållbarhetslagen) i kraft. Ändringarnainnebär en utökning av vem som är skyldig att uppfylla hållbarhetskriterier och gäller …

Läs mer

Energiläget i siffror 2021

2021-07-14

Nu finns Energiläget i siffror 2021 att ladda ner. Energiläget i siffror är en årlig statistiksamling som ger en översikt av den svenska energistatistiken. Viss data finns i serier ända från 70-talet. Energiläget i siffror är ett dokument som …

Läs mer

Helelektrifiering av bygg- och anläggningsplatser

2021-06-21

Energimyndighet beviljar via FFI Energi & Miljö cirka 10,5 miljoner kronor i stöd till Lindholmen Science Park. Stödet går till ett projekt som ska visa på hur elektrifierade arbetsmaskiner kan integreras i mindre och större anläggningsprojekt, …

Läs mer

Åtgärdsplan för minskning av dioxiner

2021-06-18

Dioxin är ett av de farligaste miljögifterna människan känner till och är storskaligt spritt i miljön. Vi människor exponeras huvudsakligen via livsmedel, och våra åtgärder, såsom nationella kostråd, beror på dioxinets farlighet och spridning. …

Läs mer

Naturvårdsverket lanserar färdplan för hållbar plastanvändning

2021-05-24

Naturvårdsverket har nu lanserat sin färdplan för hållbar plastanvändning, som bland annat syftar till att ge en samlad bild och skapa förståelse för de förändringar som behöver ske för att uppnå cirkularitet i användningen av plast. Färdplanen är …

Läs mer

För mycket mat och dryck hamnar i avloppen

2021-05-17

De svenska hushållen häller ut mindre mat och dryck i avloppet per person jämfört med 2014. Men mängderna behöver fortsatt minska. Överbliven mat och dryck, för gammal mat eller utgånget bäst före-datum är orsaken. Det visar en ny studie från …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå