• 013 -16 30 30

Miljö

22 000 nya nätanslutna solcellsanläggningar under 2020

2021-04-01

Den installerade effekten för nätanslutna solcellsanläggningar fortsätter att öka. Ny statistik visar att den installerade effekten nu är över 1 gigawatt (GW) efter en ökning på nästan 400 megawatt (MW) under 2020. Samtliga kommuner i Sverige har nu …

Läs mer

Så kan Sveriges energisystem se ut år 2050

2021-03-25

Klimatomställningen driver fram en övergång från fossila bränslen till eldrift och biobränslen. Sverige har goda förutsättningar för ökad elproduktion men det medför utmaningar som behöver hanteras i god tid. Bioenergi kommer att vara en viktig …

Läs mer

Skärpta regler för växtskyddsmedel

2021-04-01

Regeringen beslutade den 24 mars om ett förbud mot växtskyddsmedel i bland annat hemträdgårdar, parker och lekplatser. Förbudet träder i kraft 1 oktober 2021. Kemikalieinspektionen får möjlighet att besluta om undantag för ämnen som bedöms innebära …

Läs mer

Vägledning för anmälan till SCIP-databasen - nu på svenska

2021-03-15

Europeiska kemikaliemyndigheten Echas vägledning om vilken information du ska anmäla till SCIP-databasen finns nu på svenska: Echas vägledning Informationskrav för SCIP-anmälan Bakgrund Varje tillverkare, importör eller distributör av en …

Läs mer

Sveriges utsläpp minskar men mer åtgärder krävs för att nå klimatmålen

2021-03-31

Naturvårdsverket publicerade den 30 mars nya analyser för Sveriges utsläpp av växthusgaser till 2045 samt underlag till regeringens klimatredovisning. Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Gapet till att nå målet …

Läs mer

131 nya naturreservat under 2020

2021-03-12

Totalt ökade ytan av naturreservat i Sverige med drygt 159 000 hektar 2020. Det innebär att ännu mer värdefull natur och alla dess arter är skyddad för framtiden, från fjällnära skogar till ängar och hagar, våtmarker och artrika marina miljöer. …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå