• 013 -16 30 30

Miljö

Sverige blir värd för Världsmiljödagen 2022

2021-11-19

Sverige blir värd för Världsmiljödagen den 5 juni 2022 tillsammans med FN:s miljöprogram Unep. Temat Only One Earth, Vår enda jord, ska lyfta fram möjligheterna att ställa om till hållbara och grönare livsstilar. Världsmiljödagen är en årligt …

Läs mer

Engångsplast som förbjuds från 1 januari

2021-11-05

Från första januari 2022 förbjuds flera engångsplastartiklar. De har valts ut eftersom de ofta hittas som skräp på stränder och i havet och för att de går att göra i andra material. Plastskräp både där vi bor och i naturen har blivit ett allt …

Läs mer

Luftföroreningar påverkar mer än vad vi tidigare trott

2021-10-22

Resultaten från fem svenska forskningsprogram visar att luftföroreningar påverkar hälsa, miljö och klimat mer än vad som tidigare har varit känt. Forskningsrapporterna är framtagna av forskare vid bland annat SMHI, Karolinska Institutet, Stockholms …

Läs mer

Idéer efterlyses för reducering av marin nedskräpning

2021-09-22

Den svenska västkusten är särskilt drabbad av ilandflutet skräp från Nordostatlanten och situation är idag oacceptabel. Gemensamma insatser från länderna kring Nordostatlanten är därför nödvändiga för att förebygga och minska tillförseln och uppnå …

Läs mer

Så kan ytterligare 400 000 ton matavfall återvinnas i Sverige

2021-09-06

Naturvårdsverket redovisade den 2 september ett regeringsuppdrag om hur artikel 22 om bioavfall i EU:s avfallsdirektiv kan genomföras i svensk lagstiftning. Kraven på utsortering och insamling av livsmedels- och köksavfall innebär att de utsorterade …

Läs mer

Bidrag att söka från Naturvårdsverket

2021-09-24

Naturvårdsverket ger löpande bidrag till företag inom områden för klimat- och miljöförbättringar. För närvarande går det bland annat att ansöka till bidragen: Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar Har du en idé om en fysisk …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå