• 013 -16 30 30

Månadsbrev

Månadsbrev

2021-02-15

I februari månads nyhetsbrev kan du läsa om aktuella ämnen inom arbetsmiljö, miljö, fastighet, informationssäkerhet, kemikalier och transport såsom bland annat; Säkerhetsrådgivares intyg förlängs Forskning om samhällseffekter av …

Läs mer

Månadsbrev

2021-01-15

I månadsbrevet för januari kan du läsa om aktuella ämnen inom arbetsmiljö, miljö, fastighet, informationssäkerhet, kemikalier och transport såsom bland annat; Nya föreskrifter om arbetsanpassning Förtydligande kring rapportering …

Läs mer

Månadsbrev

2020-12-15

I december månads nyhetsbrev kan du läsa om vinstutdelning vid korttidsarbete, nya regler gällande producentansvariga för förpackningar från 2021, svenskarnas klimatpåverkan, ny energimärkning för bland annat vitvaror, Datainspektionens granskning …

Läs mer

Månadsbrev

2020-11-17

I november månads nyhetsbrev kan Ni läsa om aktuella ämnen inom arbetsmiljö, miljö, fastighet, informationssäkerhet, kemikalier och transport såsom; Brister i belastningsergonomi för småföretagare Anmälda arbetssjukdomar …

Läs mer

Månadsbrev

2020-10-22

I oktoberbrevet kan Ni läsa om sanktionsavgiften som kan drabba er som företagare om ni inte lämnar in era avfallsanteckningar i tid och om andra nyheter som kan påverka er verksamhet såsom: Vilka skyldigheter personuppgiftsa…

Läs mer

Månadsbrev

2020-09-18

I september månads nyhetsbrev kan du läsa om de nyheter och lagändringar som trädde i kraft i slutet av sommaren. Här finner du nyhetsbrevet Trevlig läsning önskar vi på Altea!

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå