• 013 -16 30 30

Kemikalier

Globalt förbud för tre farliga ämnen

2023-05-23

En plasttillsats, ett insektsmedel och ett flamskyddsmedel ska fasas ut i hela världen. Det beslöts på ett FN-möte där Sverige som ordförande inom EU ledde EU-delegationen. Stockholmskonventionen har som uppgift att skydda människor och miljö …

Läs mer

Ändring av MSBFS 2013:3 om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

2023-05-10

MSB har infört ett undantag i föreskrifterna om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 2013:3). Undantaget förenklar för fordonsägare med gasdrivna anordningar i fordon, då de inte längre behöver söka tillstånd för …

Läs mer

Lämna synpunkter på förslaget till ny förordning om tvätt- och rengöringsmedel

2023-05-10

EU-kommissionen har presenterat ett förslag till ny förordning om tvätt- och rengöringsmedel och tensider. Fram till den 28 juni kan du lämna synpunkter på förslaget. Förslaget ska minska den administrativa bördan för tillverkare genom …

Läs mer

EU inför fyra nya faroklasser för kemikalier

2023-04-13

EU-kommissionen har bestämt att ytterligare fyra faroklasser ska läggas till CLP-lagstiftningen som innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Det handlar bland annat om produkter som kan vara hormonstörande …

Läs mer

EU öppnar för företag att påverka omfattande PFAS-förslag

2023-03-22

I mitten av januari lämnade Kemikalieinspektionen, tillsammans med fyra andra europeiska myndigheter, in ett förslag till EU för att förbjuda evighetskemikalierna PFAS. Nu startar nästa del av processen då företag och andra berörda kan lämna in …

Läs mer

Allt fler kemiska produkter för konsumenter innehåller allergiframkallande ämnen

2023-03-16

Kemikalieinspektionens produktregister visar att antalet konsumenttillgängliga kemiska produkter som är märkta som allergiframkallande ökat mer än sex gånger de senaste 12 åren. För att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö borde utvecklingen gå åt …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå