• 013 -16 30 30

Kemikalier

Utökade krav vid hudexponering av vissa mineraloljor

2021-02-20

Nya krav på mineraloljor som tidigare har använts för att smörja och kyla rörliga delar i en förbränningsmotor började gälla den 20 februari 2021. Arbete som innebär hudexponering för mineraloljor som tidigare har använts för att smörja och …

Läs mer

Dispens för desinfektionsmedel förlängs för att minska smittspridning

2021-03-04

Kemikalieinspektionen har beslutat om fortsatt dispens för att säkra tillgången till desinfektionsmedel i Sverige med anledning av coronapandemin. Dispenserna gäller för desinfektionsmedel som bland annat innehåller väteperoxid eller aktivt klor som …

Läs mer

Reach-förordningens hälsofördelar lyfts fram i ny rapport

2021-02-25

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa publicerar har publicerat en rapport om hälso- och miljöfördelarna med begränsningar som gjorts inom ramen för Reach-förordningen. Rapporten visar bland annat att 95 000 ton per år av utsläppen av särskilt …

Läs mer

Kandidatförteckningen utökas med två särskilt farliga ämnen

2021-02-05

Två nya ämnen har lagts till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Ett av ämnena förs upp på listan efter förslag från Sverige. EU:s kandidatförteckning är en lista över ämnen som kan ha allvarliga effekter på …

Läs mer

Hyr kemikalier och gynna både miljön som ekonomin

2021-02-03

Om kemiproducenten hyr ut sina produkter och låter användaren betala för funktionen snarare än kvantiteten, gynnas båda parter ekonomiskt. Dessutom gynnas miljön då mindre mängd kemikalier är i omlopp och då kemikalierna renas eller kasseras på ett …

Läs mer

Kemikalieinspektionen föreslår åtgärder för att hindra risker med kemikalier i e-handeln

2021-02-01

Varor och produkter med otillåtet kemikalieinnehåll säljs till svenska konsumenter via e-handel trots att det är förbjudet. Kemikalieinspektionen föreslår i en ny rapport till regeringen ett antal åtgärder för att komma till rätta med problemen och …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå