• 013 -16 30 30

Kemikalier

Aktuellt inom kemikalie­lagstiftningen

2021-10-29

Två gånger per år håller Kemikalieinspektionen en informations­förmiddag om vad som är aktuellt på EU-nivå inom kemikalie­regelverken. Vid ett av tillfällena utökas seminariet till en heldag med fördjupande information om ett regelområde på …

Läs mer

PFAS i kosmetika ger utsläpp av farliga ämnen

2021-09-23

Evighetskemikalierna PFAS finns i allt från schampo till smink och rengöringskrämer. PFAS i dessa produkter bidrar till farliga utsläpp i miljön trots att det finns alternativ till ämnena. Det visar en ny undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet …

Läs mer

Ordinarie regler för desinfektionsmedel träder i kraft

2021-09-10

Kemikalieinspektionen bedömer att risken för att det ska uppstå en brist på desinfektionsmedel har minskat. Nu får återförsäljare och användare en bestämd period på sig för att fasa ut de desinfektionsmedel som har omfattats av undantag under …

Läs mer

200 PFAS-ämnen förbjuds efter svenskt initiativ

2021-08-27

EU har beslutat att förbjuda cirka 200 PFAS-ämnen från och med februari 2023. PFAS-ämnen är mycket svårnedbrytbara i miljön och vissa av dem har visat sig vara skadliga för hälsan. Det nya förbudet är resultatet av ett initiativ från Kemikalieinspek…

Läs mer

Svenskt initiativ för PFAS-förbud inom EU

2021-07-19

Tillsammans med fyra andra europeiska myndigheter har Kemikalieinspektionen lämnat in en avsiktsförklaring till EU:s kemikaliemyndighet Echa om att förbjuda PFAS-kemikalier inom EU. Den gäller för all användning som inte är nödvändig för samhället. …

Läs mer

Planering för digital och enklare kemikaliemärkning

2021-07-15

EU-kommissionen har publicerat en färdplan som syftar till att förenkla och digitalisera märkningskrav av kemikalier. För kemiska produkter är märkningen av förpackningen en central fråga då produktens säkerhetsdatablad sällan når slutanvändare. …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå