• 013 -16 30 30

Kemikalier

Kandidatförteckningen kompletteras med åtta nya ämnen

2021-07-14

Åtta nya ämnen har lagts till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Tre av ämnena förs upp på listan efter förslag från Sverige. EU:s kandidatförteckning är en lista över ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors …

Läs mer

Skadliga PFAS-ämnen i många vardagsprodukter

2021-07-05

PFAS är en grupp på över 4 700 ämnen som är kopplade till en rad skadliga effekter på hälsa och miljö. I ett nyligen genomfört tillsynsprojekt testade Kemikalieinspektionen innehållet i till exempel friluftskläder, skidvallor och cykelvårdsprodukter…

Läs mer

Allvarliga brister i desinfektionsmedel

2021-06-24

Coronapandemin ledde till att tillverkningen och importen av desinfektionsmedel ökade med flera hundra procent förra året, visar statistik från Kemikalieinspektionen. Många nya aktörer och produkter kom ut på marknaden och vid myndighetens kontrolle…

Läs mer

Glyfosat i växtskyddsmedel föreslås få fortsatt EU-godkännande

2021-06-15

Glyfosat är världens mest använda bekämpningsmedel och det nuvarande EU-godkännandet av det verksamma ämnet i växtskyddsmedel går ut i december 2022. Nu har en utvärderingsgrupp bestående av myndigheter från fyra EU-länder kommit fram till att …

Läs mer

Ny vägledning avseende säkerhetsdatablad

2021-05-31

Echa har tagit fram en ny vägledning avseende säkerhetsdatablad som Ni finner på länken nedan. Den stora ändringen är kopplat till punkt 1.3 i säkerhetsdatabladet. Den nya tolkningen innebär att alla led i kedjan …

Läs mer

Högre skatt på flamskyddsmedel

2021-05-21

Skatteverket och Kemikalieinspektionen har på regeringens uppdrag utvärderat effekten av kemikalieskatten och lämnar nu sin andra rapport "Utvärdering av skatten på kemikalier i viss elektronik” till regeringen. I rapporten lämnas förslag till …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå