• 013 -16 30 30

Kemikalier

Dropshippingbutiker säljer varor med farliga ämnen

2024-05-02

Kemikalieinspektionen har granskat 280 varor – leksaker, smycken, elektronik och varor i mjuk plast – inköpta från 81 olika webbplatser. Resultatet visar att många av de kontrollerade företagen säljer varor som innehåller farliga ämnen. Det gäller …

read more

Farliga kemikalier säljs utan barnskyddande förslutning

2024-04-24

Det finns kemiska produkter som säljs i detaljhandeln som saknar barnskyddande förslutning och därmed inte uppfyller de krav som finns. Det visar den kontroll som Kemikalieinspektionen genomförde tillsammans med 60 av Sveriges kommuner. …

read more

Farliga kemikalier säljs utan barnskyddande förslutning

2024-04-24

Det finns kemiska produkter som säljs i detaljhandeln som saknar barnskyddande förslutning och därmed inte uppfyller de krav som finns. Det visar den kontroll som Kemikalieinspektionen genomförde tillsammans med 60 av Sveriges kommuner. …

read more

PRIO-verktyget har uppdaterats med nya kriterier

2024-02-26

Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg hjälper företag och inköpare att fasa ut farliga ämnen. Nu har PRIO utökats med nya kriterier som omfattar fler ämnen med farliga egenskaper. PRIO-verktyget är en av de mest besökta sidorna på Kemikalieinspek…

read more

Fem nya kemikalier upp på EU:s lista över särskilt farliga ämnen

2024-01-24

Ämnena som nu utsetts till särskilt farliga kan ge negativa effekter på utvecklingen av foster, vara bioackumulerande och svårnedbrytbara. De förekommer i bland annat bläck, toners, lim och rengöringsprodukter. EU listar ämnen …

read more

Nya regler och handbok för hantering av brandfarliga vätskor

2024-01-16

Från 1 januari 2024 har nya regler för hantering av brandfarliga vätskor trätt i kraft, MSBFS 2023:2. Dessutom finns en ny handbok som stöd för förståelse och tillämpning. De nya reglerna är främst en modernisering av de tidigare, men en del …

read more

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå