• 013 -16 30 30

Kemikalier

Ny faroklass för att skydda hälsa och miljö

2022-09-30

EU-kommissionen föreslår ökade krav för klassificering och märkning av produkter med farliga egenskaper. Det handlar till exempel om produkter som kan vara hormonstörande. Förslaget innebär att nya faroklasser införs i kemikalielagstiftningen CLP. …

Läs mer

Höga halter farliga ämnen i 40 % av leksakerna på nätet

2022-06-30

I Kemikalieinspektionens senaste kontroll av leksaker hos e-handlare innehöll 40 procent höga halter av farliga ämnen. Nu har majoriteten av de företagen slutat sälja produkterna. I kontrollen fokuserade inspektörerna från Kemikalieinspektionen på …

Läs mer

Nytt ämne på EU:s förteckning över särskilt farliga ämnen

2022-06-13

EU:s kandidatförteckning är en lista över ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. Ämnen på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information och anmälan enligt EU:s kemikalieförordning Reach. Ämnena kan …

Läs mer

Ökade krav för växtskyddsmedel med prosulfokarb

2022-05-27

Risken för att frukt- och grönsaksskördar ska skadas av växtskyddsmedel med prosulfokarb behöver minska. Därför har Kemikalieinspektionen beslutat att ändra villkoren för användning av medel som innehåller ämnet. Växtskyddsmedel med prosulfokar…

Läs mer

PARC - nytt kemikaliesamarbete inom EU

2022-05-20

Nu startar PARC, Partnership for the Assessment of Risk from Chemicals, som är ett av EU:s stora partnerskapsprogram inom forskningsramprogrammet Horisont Europa. Naturvårdsverket är svensk samordnare för 12 myndigheter och forskningsinstitut. …

Läs mer

Kemikalieinspektionen satsar på öka tillsynsverksamheten

2022-05-02

Kemikalieinspektionen gör en stor satsning på marknadskontroll de närmaste åren. Myndigheten söker nu tio nya inspektörer som kan komplettera teamet och stärka arbetet med marknadskontroll och tillsynsvägledning. Inspektörerna på Kemikalieinspe…

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå