• 013 -16 30 30

Informationssäkerhet

IMY startar innovationshubb

2023-04-02

Innovationsaktörer efterfrågar mer och djupare vägledning om dataskydd och integritet. Det konstaterar Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) när myndigheten slutredovisar ett regeringsuppdrag om att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor …

Läs mer

Samordnad undersökning av dataskyddsombudens roll

2023-03-15

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har nu inlett en samordnad åtgärd för att undersöka dataskyddsombudens roll och ställning. 26 dataskyddsmyndigheter i Europa kommer att delta i åtgärden. Enligt dataskyddsförordningen, GDPR, är vissa …

Läs mer

Dataskyddsombud varnar för brister i arbetet med GDPR

2023-02-05

En undersökning som utförts på uppdrag av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) pekar på att mindre än hälften av de dataskyddsombud som svarat anser att den egna organisationen arbetar kontinuerligt och systematiskt med dataskyddsfrågor. IMY …

Läs mer

IMY inleder mer tillsyn baserat på klagomål

2023-02-22

Hantering av klagomål från enskilda och tillsyn baserat på klagomål har varit i fokus för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) under 2022. Det visar IMY:s årsredovisning, som nu har överlämnats till regeringen. IMY konstaterar också att det finns ett …

Läs mer

CERT-SE vid MSB stödjer verksamheter i pågående överbelastningsangrepp

2023-02-20

CERT-SE har under den senaste tiden stöttat samhällsviktiga verksamheter som utsatts för överbelastningsangrepp, så kallade DDoS-angrepp. Angreppen har gjort att tjänster, till exempel webbsidor, under en period inte varit tillgängliga. En …

Läs mer

Ny vägledning för NIS-direktivet inom energisektorn

2023-01-17

Vägledningen om riskanalys och säkerhetsåtgärder för nätverk och informationssystem finns till som stöd för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom energisektorn. Vägledningen förklarar pedagogiskt hur föreskrifterna och allmänna råden …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå