• 013 -16 30 30

Informationssäkerhet

MSB samlar stödmaterial för ökad informationssäkerhet

2022-10-19

MSB har samlat viktigt stödmaterial för dig som arbetar systematiskt med att öka din verksamhets informationssäkerhet och därmed bidrar till att stärka Sveriges cybersäkerhet. Under informationssäkerhetsmånaden och kampanjen Tänk säkert förmedlar vi …

Läs mer

Klagomål på verksamheter som inte efterlever GDPR

2022-06-17

IMY har nu publicerat en rapport som redovisar de över 2 600 klagomål som myndigheten tog emot under förra året. Majoriteten av klagomålen, tre av fyra klagomål, rör dataskyddsförordningen men myndigheten tar även emot klagomål som rör kamerabevakni…

Läs mer

Nya riktlinjer om sanktionsavgifter och om användning av ansiktsigenkänning

2022-05-16

Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har nu antagit två nya riktlinjer om beräkning av sanktionsavgifter och om brottsbekämpande myndigheters användning av ansiktsigenkänning. Den ena handlar om hur administrativa sanktionsavgifter enligt dataskydd…

Läs mer

IT-angrepp mot hälso- och sjukvården ökar

2022-04-08

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, publicerar nu en rapport över de anmälningar om personuppgiftsincidenter som myndigheten tagit emot under 2021. I rapporten framgår bland annat att hälso- och sjukvården rapporterat en väsentligt högre andel …

Läs mer

Klargörande avseende överföring av personuppgifter till tredjeland

2021-12-17

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har antagit en ny riktlinje som klargör vad som utgör, och inte utgör, en överföring av personuppgifter till tredjeland. Arbetet med riktlinjen har letts av IMY. På ett plenarmöte har EDPB nu antagit …

Läs mer

Extra viktigt med IT- och informationssäkerhetsarbete

2022-03-31

Det förändrade säkerhetspolitiska läget har medfört ett ökat fokus på olika typer av it-angrepp och IMY uppmanar verksamheter att se över sitt it- och informationssäkerhetsarbete. IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, har ett centralt och viktigt …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå