• 013 -16 30 30

Fastighet

Ändrade föreskrifter om energideklarationer från 1 april

2021-03-16

Den 1 april 2021 träder ändringar i kraft i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED. De berör inspektioner av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem. Inga övergångsregler gäller för …

Läs mer

Utveckling av den digitala samhällsbyggnadsprocessen

2021-03-04

Boverket har fått ett nytt regeringsuppdrag att fortsätta verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen, PBL, i en digital miljö – nu med fokus på lösningar. Uppdraget ska redovisas senast i december 2021. Det blir ännu ett …

Läs mer

Stöd inför kommande lag om klimatdeklaration av nya byggnader

2021-03-01

Alla aktörer i byggsektorn som vill förbereda sig i god tid inför den kommande lagen om klimatdeklaration av nya byggnader kan nu testa Boverkets klimatdatabas, ett stöd för klimatberäkningar. Regeringen vill införa krav på klimatdeklaration vid …

Läs mer

Digital utbildning om energismarta fastigheter

2021-02-11

Nu finns det en kostnadsfri webbkurs i energieffektivisering som riktar sig till bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare. Energimyndigheten, Riksbyggen, HSB, Bostadsrätterna och Fastighetsägarna har tillsammans tagit fram den interaktiva …

Läs mer

Nya regler för infrastruktur vid laddning av elfordon

2021-01-29

För den som lämnar in bygglov efter den 10 mars 2021 blir det för vissa byggnader krav på så kallad laddinfrastruktur för laddning av elfordon. I många fall ställs enbart krav på ledningsinfrastruktur, det vill säga förberedelser i form av tomrör …

Läs mer

Ansvaret för elanläggningar förtydligas i ny handbok

2021-01-22

Elsäkerhetsverket vill göra det enklare för den som har ansvar för en elanläggning att ta hand om den på rätt sätt. Därför ger de nu ut Handbok för innehavare av elanläggningar – en genomgång av regler och ansvarsfrågor kring elsäkerhet. Som …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå