• 013 -16 30 30

Fastighet

Stöd till byggbranschen inför ny lag om klimatdeklarationer

2021-07-13

Nu står det klart att det blir lagkrav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader från 2022. Det är ett viktigt steg för att minska klimatpåverkan från uppförande av byggnader och bidra till utvecklingen av hållbara städer och samhällen. …

Läs mer

Öka elsäkerheten vid åska i sommar

2021-06-29

Nu pågår värmeböljor över hela landet och efter det uppstår ofta lokala åskväder. En del orsakar bränder i naturen men också skador i bostäder och på elprodukter. Det finns alltid anledning att tänka på hur man skyddar sig själv och sin egendom vid …

Läs mer

Högt byggbehov trots ökat bostadsbyggande

2021-06-23

En stark efterfrågan på bostäder lägger grunden för ett markant ökat bostadsbyggande. Boverkets prognos är att det påbörjas 61 700 bostäder i år och 64 000 bostäder nästa år, inräknat nettotillskott genom ombyggnader. Trots en kraftigt nedskriven …

Läs mer

Nya regler om individuell mätning och debitering (IMD)

2021-06-22

Den 1 juli träder regler om individuell mätning och debitering (IMD) i kraft. IMD för uppvärmning gäller flerbostadshus med låg energieffektivitet som har central värmekälla eller fjärrvärme. IMD för tappvarmvatten för flerbostadshus krävs vid …

Läs mer

Ny föreskrift om grundläggande arbetsmiljöregler inom bygg

2021-04-30

I Arbetsmiljöverkets förslag till nya föreskrifter om grundläggande arbetsmiljöregler vid planering, projektering och samordning - för byggherrar, projektörer eller byggarbetsmiljösamordnare, har ett mer omfattande arbete med regelverket …

Läs mer

Ändrade föreskrifter om energideklarationer från 1 april

2021-03-16

Den 1 april 2021 träder ändringar i kraft i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED. De berör inspektioner av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem. Inga övergångsregler gäller för …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå