• 013 -16 30 30

Fastighet

Handbok för klimatdeklarationer vid nybyggnation

2021-10-08

Vid årsskiftet träder regler om klimatdeklaration för nya byggnader som uppförs i kraft. Det innebär att byggbranschens aktörer i allmänhet och byggherrar i synnerhet behöver öka sin kunskap om klimatpåverkan under byggskedet. Boverket har nu tagit …

Läs mer

Ny rapport om Boverkets målbild om en digital samhällsbyggnadsprocess

2021-09-23

Rapporten är framtagen av Boverket i syfte att öka förståelsen för hur den allmänna digitaliseringstrenden tillsammans med internationella och nationella strategier och regler skapar förutsättning för utveckling av en digital samhällsbyggn…

Läs mer

Safe Construction Training för Bygg­företagens medlemmar

2021-06-11

Från och med den 1 juli 2021 blir Byggföretagens branschgemensamma säkerhetsutbildning Safe Construction Training obligatorisk vid alla byggen där organisationens medlemsföretag driver verksamhet. Utbildningen är kostnadsfri, finns på tio olika …

Läs mer

Bidra till en schysstare projektkultur i byggbranschen

2021-08-31

Fel, brister och skador i byggbranschen ska inte behöva kosta 111 miljarder kronor per år. Alla aktörer i byggprocessen måste ta ansvar för hur vi bygger. Ett värdebaserat ledarskap är en nyckel till en god projektkultur där medarbetare är motiverad…

Läs mer

Lagändringar i PBL och PBF

2021-08-02

1 augusti 2021 ändrades plan- och bygglagen, PBL, när det gäller detaljplanering och exploatörens möjlighet att bidra med planeringsunderlag. 2 augusti 2021 ändrades PBL, och plan- och byggförordningen, PBF, med anledning av genomförandet av …

Läs mer

Stöd till byggbranschen inför ny lag om klimatdeklarationer

2021-07-13

Nu står det klart att det blir lagkrav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader från 2022. Det är ett viktigt steg för att minska klimatpåverkan från uppförande av byggnader och bidra till utvecklingen av hållbara städer och samhällen. …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå