• 013 -16 30 30

Fastighet

Den 30 maj öppnar ansökan för elstöd till företag

2023-05-10

Företag och organisationer som har uttagspunkter i elområde 3 och 4 kan ansöka om elstöd i Skatteverkets e-tjänst från den 30 maj. För att kunna ansöka med hjälp av ombud krävs det en särskild ombudsbehörighet. Elstöd till företag och organisat…

Läs mer

Gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan och utökad klimatdeklaration

2023-05-12

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att lämna författningsförslag om gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan. Den 10 maj lämnade Boverket en slutredovisning till regeringen genom rapporten "Gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan och en …

Läs mer

Ny remissrunda om förslag till nya regler om byggnader och tomter

2023-05-05

Arbetet med översynen av Boverkets byggregler går in i sin slutliga fas. Boverket har skickat ut sex nya remisser till nya föreskrifter. Syftet med översynen är att skapa ett tydligare regelverk som bidrar till ökad effektivitet i byggandet. De …

Läs mer

Nytt stöd kring egenkontrollprogram - elinstallationer

2023-05-03

Alla företag eller organisationer som utför yrkesmässigt elinstallationsarbete måste uppfylla kravet på egenkontrollprogram. För att ge mer stöd till er som står i färd med att ta fram egenkontrollprogram har Elsäkerhetsverket tagit fram mer …

Läs mer

Gemensamt verktyg ger stöd för kvalitetssäkring av byggnaders energiprestanda

2023-03-02

Energihjälpen är ett nytt verktyg för dig som ställer krav och följer upp krav på byggnadens energianvändning. Det unika med Energihjälpen är att resultat av energiberäkningar och verifiering av uppmätta värden samlas i ett och samma verktyg som …

Läs mer

Boverket tar fram regler för digitala översiktsplaner och regionplaner

2023-03-20

I april skickar Boverket ett förslag på föreskrifter för översiktsplan på remiss. Syftet med reglerna är att precisera kraven i plan- och byggförordningen för att stötta kommuner när översiktsplaner ska tillgängliggöras och behandlas digitalt. …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå