• 013 -16 30 30

Fastighet

Anmälda elolyckor ökade 2021

2022-05-20

Under förra året ökade anmälningarna av elolyckor med 9% och tillbuden med 13%. Det visar Elsäkerhetsverkets årliga rapport om elolyckor. Efter en minskning av anmälningar under första pandemiåret 2020, har nu kurvan åter vänt uppåt. Under 2021 …

Läs mer

Tre nya föreskrifter om starkströmsanläggningar

2022-04-21

Den 21 april beslutade Elsäkerhetsverket om tre nya föreskrifter om starkströmsanläggningar (ELSÄK FS 2022:1-3). Dessa ersätter tidigare föreskrifter om starkströmsanläggningar (ELSÄK FS 2008:1-3). De nya föreskrifterna har arbetats fram i samverkan …

Läs mer

Webbguide om de olika skedena i en byggnads liv

2022-03-07

Oavsett om du är byggherre, entreprenör, projektör, fastighetsägare eller student är det viktigt att ha en övergripande förståelse för hur de olika skedena ser ut för en byggnad för att du ska kunna agera rätt och samverka utifrån din roll. …

Läs mer

Gränsvärden för klimatpåverkan från byggnader

2022-03-11

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur införande av gränsvärde kan göras tidigare än 2027. Boverket ska samtidigt också utreda hur ombyggnad och tillbyggnad av byggnader kan omfattas av krav på klimatdeklaration. Vidare ska det …

Läs mer

Ny e-tjänst hos Boverket för enhetlig tillämpning av PBL

2022-01-21

Ändamålskatalogen är en leverans från regeringsuppdraget om lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen, PBL, i en digital miljö. Syftet med Ändamålskatalogen är att byggnadsdelars ändamål ska klassas på ett enhetligt sätt. …

Läs mer

Remiss för tre nya föreskrifter om elsäkerhet

2021-12-16

Under 2021 har Elsäkerhetsverket i samarbete med en extern referensgrupp genomfört en översyn av föreskrifterna gällande starkströmsanläggningar (ELSÄK-FS 2008:1-3). Nu är förslagen ute på remiss och fram till mars 2022 kan alla som vill lämna …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå