• 013 -16 30 30

Fastighet

Brister i hanteringen av personalliggare på byggarbetsplatser

2022-10-24

Skatteverket har kontrollerat personalliggare på byggarbetsplatser i Stockholmsområdet efter signaler om ökat fusk med att föra liggare. Över 400 företag kontrollerades under två dagar i september och andelen fel var dubbelt så hög som genomsnittet …

Läs mer

Markant minskning av bostadsbyggandet

2022-10-24

Idag publicerar Boverket en reviderad byggprognos. Förutsättningarna på bostadsmarknaden har försämrats snabbt under 2022, med kraftigt stigande räntor och energipriser. Hushållens köpkraft har försvagats avsevärt. I år lämnas enligt prognosen …

Läs mer

Nu kan du enkelt kolla att elföretaget är registrerat

2022-10-07

Elsäkerhetsverkets söktjänst Kolla elföretaget har fått sig en ordentlig ansiktslyftning. Med en ny tillgänglig design och flera nya funktioner blir det nu lättare för dig som vill hitta eller kolla upp ett registrerat elföretag. Söktjänsten …

Läs mer

Barnens rättigheter i samhällsbyggandet

2022-09-30

Boverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en vägledning om barnkonventionens tillämpning i fysisk planering och stadsutveckling. Vägledningen ger stöd för hur plan- och bygglagen och barnkonventionen kan tolkas och samverka för att tillgodose …

Läs mer

Förändringar i PBL och PBF från 1 augusti

2022-08-08

Den 1 augusti 2022 ändrades plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Eftersom det inte finns några övergångsbestämmelser ska de nya reglerna tillämpas i både nya ärenden och i redan pågående ärenden från och med den 1 augusti …

Läs mer

Ändringar i PBL och PBF träder i kraft 1 augusti

2022-07-01

Den 1 augusti 2022 ändras plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Eftersom det inte finns några övergångsbestämmelser ska de nya reglerna tillämpas i både nya ärenden och i redan pågående ärenden från och med den 1 augusti …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå