• 013 -16 30 30

Fastighet

Seminarier och material om egenkontrollprogram

2024-05-06

Under mars månad anordnade Elsäkerhetsverket fyra digitala seminarier om egenkontrollprogram. Nu kan du ta del av en film samt en rad frågor och svar från seminarierna. Under våren har Elsäkerhetsverket anordnat digitala seminarier i ämnet …

read more

Lämna synpunkter på ställningstagande om kraven på ändrings- och optionsklausuler i förhållande till ÄTA-bestämmelserna

2024-05-03

Konkurrensverket har tagit fram ett förslag till ställningstagande om kraven på ändrings- och optionsklausuler i LOU i förhållande till ÄTA-bestämmelserna i AB 04. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till ställningstagande. …

read more

Extra remiss Boverkets nya byggregler om skydd mot buller

2024-03-21

Boverket justerar nu vissa delar av det tidigare remitterade förslaget till föreskrifter om skydd mot buller. Förslaget som nu går ut på en extra remiss handlar om att föreslå lättnader på byggkraven för studentbostäder. Detta med anledning av …

read more

Boverket skickar ut extra remisser på nya byggregler

2024-02-12

I Boverkets arbete med att ta fram nya byggregler har extra remisser skickats ut. Ändringar i förslagen på nya föreskrifter har gjorts utifrån en tidigare remissomgång. Nu vill Boverket ha in synpunkter på ändringarna. Remissvaren ska skickas in …

read more

Förslag till föreskrifter om aktsamhet vid bygg-, rivnings- och markarbeten på remiss

2024-02-16

Boverket ser över reglerna om skyddsåtgärder vid bygg-, rivnings- och markarbeten. Arbeten ska utföras med aktsamhet så att inte människor eller egendom kommer till skada. Boverket har tagit fram ett förslag på föreskrifter som nu är på remiss. Fram …

read more

Hämta klimatdeklaration i ny e-tjänst

2024-01-30

Nu kan Ni hämta ut klimatdeklarationer i Boverkets nya e-tjänst. I Boverkets e-tjänst Hämta klimatdeklaration behöver Ni bara fylla i Er e-postadress och fastighetsbeteckningen till den byggnad Ni är intresserad av. Finns det en klimatdeklarati…

read more

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå