• 013 -16 30 30

Bygg- och fastighetsmål

Bygg- och fastighetsmål - oktober 2021

2021-10-31

Nedan finner Ni ett urval av de bygg och fastighetsmål som avgjordes under oktober 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: P 3284-21 Bygglov för båthus. MÖD har bedömt att ett båthus, …

Läs mer

Bygg- och fastighetsmål - september 2021

2021-09-30

Nedan finner Ni ett urval av de bygg och fastighetsmål som avgjordes under september 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: P 6260-20 Ansökan om marklov för tillfartsväg. MÖD har bedömt …

Läs mer

Bygg- och fastighetsmål - augusti 2021

2021-08-31

Nedan finner Ni ett urval av de bygg och fastighetsmål som avgjordes under augusti 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: F 2542-20 Faktura vid lantmäteriförrättning. Klaganden …

Läs mer

Bygg- och fastighetsmål - juli 2021

2021-07-31

Nedan finner Ni ett urval av de bygg och fastighetsmål som avgjordes under juli 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: F 3849-21 MMD har med anledning av återkallelse av talan avskrivit …

Läs mer

Bygg- och fastighetsmål - juni 2021

2021-06-30

Nedan finner Ni ett urval av de bygg och fastighetsmål som avgjordes under juni 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: F 14768-20 MÖD har funnit att det inte förelegat möjlighet att …

Läs mer

Bygg- och fastighetsmål – maj 2021

2021-05-31

Nedan finner Ni ett urval av de bygg och fastighetsmål som avgjordes under maj 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: F 2167-20 Mark- och miljödomstolen har avgjort ett mål utan …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå