• 013 -16 30 30

Arbetsmiljö

Fler företag ska ha kanaler för visselblåsning

2023-11-16

Senast 17 december 2023 ska privata arbetsgivare med minst 50 anställda ha lanserat interna rapporteringskanaler för visselblåsning. Sådana rapporteringskanaler används för att slå larm om missförhållanden på arbetsplatsen. Kravet på interna …

Läs mer

Center mot arbetslivskriminalitet startar i Stockholm

2023-11-14

Nu öppnar ett center mot arbetslivskriminalitet i Stockholm. Det är landets sjätte center, där Arbetsmiljöverket och åtta andra myndigheter jobbar tillsammans för att motverka brott i arbetslivet. Arbetslivskriminalitet ökar och vi myndigheter …

Läs mer

Nya regler för att öka säkerheten i bygg- och anläggningsprojekt

2023-11-13

För att öka säkerheten och förebygga arbetsmiljörisker i bygg- och anläggningsprojekt träder nya regler i kraft den 1 januari 2025. De nya reglerna tydliggör roller, ansvar och uppgifter för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och …

Läs mer

67 föreskrifter blir 15

2023-10-16

Arbetsmiljöverkets omfattande författningssamling har genomgått en översyn. Arbetet har pågått i sju år och resulterat i en ny regelstruktur som träder i kraft 1 januari 2025. Redan nu finns de nya reglerna tillgängliga på Arbetsmiljöverkets …

Läs mer

1,3 miljoner har hälsobesvär av jobbet

2023-10-17

Var fjärde person som arbetar uppger att de har hälsobesvär på grund av jobbet, enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Det är en minskning jämfört med pandemiåret 2020. Trötthet, fysisk smärta och värk i kroppen är de vanligaste besvären. …

Läs mer

Arbetsmiljöverket inspekterar mindre företag

2023-09-18

Den 2 oktober inleder Arbetsmiljöverket inspektioner i mindre företag. Syftet är att få arbetsgivarna att följa arbetsmiljöreglerna och att arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket kommer att inspektera företag med 1–49 …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå