• 013 -16 30 30

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöbrott lagförs i större omfattning

2022-11-15

Antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren, visar siffror från Arbetsmiljöverket, Polisen och Åklagarmyndigheten. Ett viktigt skäl är ett fördjupat och strukturerat samarbete mellan myndigheterna sedan …

Läs mer

Brister i arbetsmiljön hos 8 av 10 i riskfyllda branscher

2022-10-31

Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön hos cirka 5 000 arbetsgivare. Av de inspekterade arbetsplatserna fick drygt 8 av 10 krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister. Bristerna handlar främst om att få arbetsgivare uppfyller arbetsmiljölagens …

Läs mer

Spara energi på arbetsplatsen

2022-10-21

I takt med att energipriserna ökar kommer rekommendationer om att se över arbetsplatsens energiförbrukning. Att sänka inomhustemperaturen med 1 grad beräknas sänka kostnaden för uppvärmning med cirka fem procent. Enligt Arbetsmiljöverkets …

Läs mer

Arbetsmiljöverket inspekterar vård och omsorg

2022-09-26

Tunga lyft av människor och personförflyttningar kan ge upphov till belastningsskador. I syfte att minska riskerna för belastningsskador inom vård och omsorg inleder Arbetsmiljöverket cirka 1 500 inspektioner, som en del av en gemensam EU-insats. …

Läs mer

Industriarbetarna upplever sämre arbetsmiljö

2022-08-31

Så många som sex av tio industriarbetare är oroade för att inte kunna jobba ända fram till pensionsåldern. En av tre svarar att de ofta är oroliga för att drabbas av olycksfall eller ohälsa på jobbet på grund av arbetsmiljön - en kraftig ökning …

Läs mer

Information för arbetsgivare om visselblåsarlagen

2022-06-24

EU:s visselblåsardirektiv och visselblåsarlagen (Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) innehåller regler som ger företag och myndigheter tolkningsutrymme att själva anpassa sina interna visselblåsarkanaler efter …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå