• 013 -16 30 30

Arbetsmiljö

Maskindirektivet ersätts

2023-05-23

Den 22 maj beslutade EU att anta den nya maskinförordningen. Maskinförordningen ställer krav på maskintillverkare att konstruera säkra maskiner med en hög skyddsnivå för arbetstagare och konsumenter. Maskinförordningen är en del av den satsning …

Läs mer

Europakommissionen föreslår ny läkemedelslagstiftning

2023-04-27

Europakommissionen har föreslagit en översyn av den europeiska läkemedelslagstiftningen för humanläkemedel. Det är den största reformen på över 20 år och syftar till att göra den rättsliga ramen för mediciner till människa i EU mer smidig, flexibel …

Läs mer

Ta det säkra före det osäkra i solen

2023-05-10

Nu är hög tid att säkerställa att du har solskyddsprodukter som håller måttet hemma, och att du vet vad du själv kan göra för att minska risken för skadlig sol. Antalet hudcancerfall ökar för varje år. Därför är det viktigt att undvika solen …

Läs mer

I september beslutar Arbetsmiljöverket om den nya regelstrukturen

2023-04-20

Nu är det bestämt när Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin beslutar om föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur – och när de träder i kraft. Efter avslutande samråd med arbetsmarknadens parter under våren pågår ett intensivt arbete …

Läs mer

Tre uppdaterade handböcker om starkström

2023-03-30

Nyligen trädde nya föreskrifter för utförande, skyltning och kontroll av starkströmsanläggningar och elektrisk utrustning ikraft. Elsäkerhetsverket har därför uppdaterat tre handböcker som påverkats av det nya regelverket. Du kan nu ta del av dessa …

Läs mer

Inspektioner för säkra lastnings- och lossningsplatser

2023-04-04

Bygg- och transportbranschen i Sverige drabbas av många olyckor, och flera av dessa sker vid lastning och lossning. Nu startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats med syfte att skapa förutsättningar för säker lastning, transport och lossning vid …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå