• 013 -16 30 30

Arbetsmiljö

Insats mot att människor utnyttjas på jobbet

2021-11-02

Låt oss stoppa att människor utnyttjas på jobbet. Det är huvudbudskapet i den informationsinsats som Arbetsmiljöverket tillsammans med sju andra myndigheter lanserar i dag, den 2 november. Syftet är att öka allmänhetens kunskap och påverka …

Läs mer

Förebygg belastningsskador på grund av långvarigt stillasittande

2021-10-08

Otillräcklig variation av arbetsställningar och arbetsrörelser, till exempel vid långvarigt stillasittande, kan leda till belastningsbesvär och andra sjukdomar. Om man inte kan variera arbetsställningar och arbetsrörelser tillräckligt är risken stor …

Läs mer

Inspektioner av användning av särskilt farliga ämnen

2021-10-05

Nu inleder Arbetsmiljöverket inspektioner av användningen av särskilt farliga ämnen. Dessa ämnen får bara användas om det finns tillstånd enligt EU:s kemikalieförordning Reach. Inspektionerna är en del av ett EU-projekt där 29 EU- och EES-länder …

Läs mer

Råd inför återgång till arbetsplatsen

2021-09-29

Många arbetsplatser påverkas när coronarestriktionerna upphör idag. Covid-19 är fortfarande en allvarlig smitta och en risk för den enskilda medarbetaren. Därför är det viktigt att arbetsgivare fortsatt håller sig uppdaterade om det lokala smittläge…

Läs mer

Stöd åt företagare för det lagstadgade jämställdhetsarbetet

2021-08-31

Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Arbetet omfattar till exempel att förebygga sexuella trakasserier och att genomföra lönekartläggning. Dokumentation av arbetet kan ibland kännas …

Läs mer

Ohälsa på arbetet ökade under 2020

2021-09-01

Var tredje sysselsatt person i Sverige, 32 procent, har någon form av besvär till följd av arbetet. Av fem miljoner sysselsatta motsvarar det 1,6 miljoner som upplevt arbetsrelaterade besvär under 2020. Det är en ökning jämfört med 2018, då …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå