• 013 -16 30 30

Arbetsmiljö

25 000 unga skadade på jobbet

2021-06-18

De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på …

Läs mer

Mot en minskad arbetslivskriminalitet

2021-06-11

De senaste åren har arbetslivskriminalitet seglat upp som ett nytt begrepp i arbetslivet och fenomenet riskerar att öka i pandemins spår. För att motverka utvecklingen förstärker myndigheterna nu sina insatser och sitt samarbete. Arbetslivskriminali…

Läs mer

Tydligare krav om arbetsanpassning på arbetsplatsen från 1 juni

2021-06-01

De nya föreskrifterna som trädde i kraft från 1 juni klargör vad arbetsgivaren ska göra när en arbetstagare har behov av arbetsanpassning på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska arbeta förebyggande med arbetsanpassning för att undvika sjukfrånvaro och …

Läs mer

Elolyckor orsakas oftast av felbeteende vid arbete

2021-05-12

Under 2020 anmäldes totalt 453 elolyckor och 323 tillbud till Elsäkerhetsverket. Två personer omkom i elolyckor under året; en linjemontör i arbete och en 16-årig pojke som klättrade på ett stillastående tåg. Det visar en färsk rapport om elolyckor …

Läs mer

Maskindirektivet under revidering

2021-05-10

Just nu pågår en revidering av maskindirektivet på EU-nivå. Revideringen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för arbetstagare och konsumenter genom att fokusera på maskiners säkerhet och därmed ställa krav på maskintillverkare att …

Läs mer

Ny handbok för säkra elarbeten

2021-04-29

Varje elolycka är en för mycket. Många orsakas av bristande säkerhetskultur på arbetsplatser. Nu ger Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket ut en gemensam handbok som ska hjälpa arbetsgivare och anläggningsinnehavare att skapa förutsättningar för …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå