• 013 -16 30 30

Altea AB

Uppdatering av kemikaliemodulen

2023-10-31

Vi har uppdaterat kemikaliemodulen med några nya funktioner som redan nu finns att använda i systemet: QR-koder; nu finns möjligheten att skapa QR-koder som länkar in till skyddsbladet och säkerhetsdatabladet. Funktionen går att använda …

read more

Kemikaliehantering i Flow

2023-09-13

Kemikaliehantering i Flow Nu finns det möjlighet att få sin kemikalieförteckning, riskbedömning, handlingsplaner, skyddsblad och register över personal som hanterar CMR-produkter eller omfattas av krav på medicinska kontroller direkt i Flow. …

read more

Altea söker ny medarbetare - kom och arbeta tillsammans med oss!

2022-07-06

Nu söker vi dig som trivs i en kundnära roll där du får bidra med rådgivning och driva spännande projekt inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Rollen passar dig med erfarenhet och intresse inom revision, projektledning eller affärsutveckling…

read more

Nya version av Gemensamma rutiner

2021-08-31

Nu finns en uppdaterad version av de gemensamma rutinerna i Flow. Du hittar dem under Dokument och Gruppspecifika dokument. Vänligen kontakta oss i god tid innan inplanerad internrevision eller lagefterlevnadskontroll om ni är i behov av att …

read more

Ny funktion i enkätsystemet

2021-05-20

En ny funktion har tillförts enkätsystemet där man även nu kan ange en e-mailadress som ska få en e-postnotis om någon svarar på enkäten. Detta innebär att när Ni exempelvis skickar ut en kundenkät till era kunder så får ni ett email som talar om …

read more

Altea lanserar webbutbildning om kvartsdamm enligt AFS 2015:2

2021-05-24

Kvarts är ett naturligt ämne som förekommer i de flesta bergarter och är ofarligt så länge det inte bearbetas. När det väl börjar bearbetas, som vid slipning, borrning eller bilning i betong, frigörs ett damm som är hälsofarligt. Kvartsdamm finns på …

read more

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå