• 013 -16 30 30

Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2019/2020

2019-12-31
Regeringskansliet har tagit fram en sammanställning på 40 sidor där de viktigaste ändringarna behandlas. Observera att alla lagändringar inte kommenteras i Regeringskansliets publikation. Från årsskiftet förlängs anställningsskyddet och barnkonventionen blir svensk lag.Vi får även ändrade förutsättningar för klimatbonus vid köp av bil och tydligare avfallsregler. Ni finner Regeringskansliets publikation här. Informationen kommer från Regeringskansliet. Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå