• 013 -16 30 30

Vägledning för anmälan till SCIP-databasen - nu på svenska

2021-03-15

Europeiska kemikaliemyndigheten Echas vägledning om vilken information du ska anmäla till SCIP-databasen finns nu på svenska:
Echas vägledning Informationskrav för SCIP-anmälan

Bakgrund

Varje tillverkare, importör eller distributör av en vara som släpps ut på marknaden i EU/EES och som innehåller ett särskilt farligt ämne på kandidatförteckningen i Reach i en halt av mer än 0,1 viktprocent måste lämna information till SCIP-databasen hos Echa. Det gäller från den 5 januari 2021. Den nya regeln finns i en ändring i Avfallsdirektivet och syftar till att minska andelen avfall som innehåller särskilt farliga ämnen och främja substitution. SCIP är en förkortning av Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products). Reglerna har införts i svensk lagstiftning genom Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7).

Informationen i databasen är särskilt användbar för företag som hanterar avfall. Den kan även vara användbar för myndigheter för att få kunskap om vilka typer av varor och material som kan innehålla farliga ämnen. Även konsumenter ska få tillgång till informationen.

Läs mer om hur anmälan går till hos Kemikalieinspektionen

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Kontakta Altea vid frågor.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå