• 013 -16 30 30

Uppdateringar i Flow

2024-02-21

Under senaste perioden har det tillkommit funktioner i Flow som påverkar Er som användare. Här kommer en kortare redogörelse avseende dessa:

  1. Korrigering av felmeddelande om man försöker att skapa eller kopiera ett användarkonto där mailadressen redan används
  2. Fel som funnits avseende vem som laddat upp en process har korrigerats, det visas dock gammal information fram tills att processen uppdateras igen
  3. Aktiviteter - det finns en ny gul knapp i läsläget på aktiviteter där man har möjlighet att genomföra en åtgärd
  4. Avvikelser - rubrik "orsak" är ersatt med "grundorsak" samt en förklarande text avseende att grundorsaksanalys ska genomföras
  5. Avvikelser - filterfunktion är förbättrad så att det ska visas mer relevant information om man filtrerar
  6. Dokument - ny hantering av företagsspecifika och gruppspecifika dokument. Dessa hanteras nu som flikar och företagsdokument är primärval
  7. Utbildningsmodul - möjlighet att arkivera en utbildningsprofil

Det har även skett en större förändring avseende avvikelse- och aktivitetshantering - fasta kategorier har införts där den som är administratör kan skapa kategorier via separat knapp i respektive flik. Vi har i den funktionen även infört en påminnelsefunktion per kategori, alltså så kan man via denna funktion få information skickad till sig tex. varje gång som någon väljer att rapportera en avvikelse i kategorin "olycksfall och tillbud". Funktionen gör även så att användaren inte längre kan fritextskapa ny kategorier vid registrering utan väljer istället på befintliga kategorier.

Införandet av denna funktion kan medföra en del "städarbete" för dig som ansvarig, där du om struktur ska skapas så måste du aktivt gå in och skapa relevanta kategorier samt även flytta befintliga händelser till dessa kategorier, alltså finns befintliga kategorier kvar och måste hanteras vidare.

Har du fundering eller frågor kring detta så tveka inte att kontakta någon av oss på Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå