• 013 -16 30 30

Unga sommarjobbare

2016-04-04
Varje år råkar 3000 unga ut för olyckor på sina jobb. Unga personer är också extra känsliga för till exempel tunga lyft eller farliga ämnen. Sommarjobb är många ungas första kontakt med arbetslivet, det är därför viktigt att ha koll på vad som gäller på just din arbetsplats. När man är ung och börjar arbeta eller praktisera så är det extra viktigt att känna till sina rättigheter ute på arbetsplatsen. Alla har till exempel rätt till rimliga arbetstider, en ordentlig introduktion och utbildning i hur olika maskiner fungerar på arbetsplatsen. För minderåriga, alltså personer under 18 år, så finns särskilda regler i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö. Vissa regler gäller olika beroende av ålder. Det kan vara till exempel vara hur sent man får jobba på kvällen eller vilka typer av arbetsuppgifter man får utföra. Barn och ungdomar har inte samma fysiska och psykiska förutsättningar som vuxna för att klara vissa arbetsuppgifter. Det innebär att det är större risk för fysiska och psykiska skador hos en person som inte är färdigutvecklad. Det är viktigt att arbetsgivaren ger den minder­åriga en ordentlig introduktion med information om arbetsuppgifterna och vilka risker som finns. Om den minderåriga är under 18 år ska de dessutom få en handledare. Här hittar Ni information för arbetsgivare till unga i arbetslivet.Här hittar Ni Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Minderårigas arbetsmiljö, AFS 2012:3.Här hittar Ni Om minderårigas arbetsmiljö - en vägledning till föreskrifterna AFS 2012:3 (H453). Informationen kommer från Arbetsmiljöverket. Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå