• 013 -16 30 30

Tredje tekniska anpassningen av CLP-förordningen, ATP 3

2012-09-24

Den tredje tekniska anpassningen av CLP-förordningen (ATP3) är antagen och publicerad i EU:s officiella tidning. Ytterligare 11 ämnen får därigenom bindande klassificering och märkning inom EU. Dessutom uppdateras klassificering och märkning för 5 ämnen.

En ändring av förteckningen över bindande EG-gemensam klassificering och märkning i bilaga VI till CLP har publi­cerats i Europeiska unionens officiella tidning (EUT). Ytterligare 11 ämnen får därigenom bindande klassificering och märkning inom EU.

Dessutom uppdateras klassificering och märkning för 5 ämnen. De nya reglerna blir bindande från 1 december 2013, men får börja tillämpas redan nu.

Här finner Ni ATP3 (kommissionens förordning (EU) nr 618/2012)

Här finner Ni mer information om CLP

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå