• 013 -16 30 30

Trängselskatt för utländska fordon har införts

2015-01-05
Vid årsskiftet ändrades lagen om trängselskatt till att också omfatta utländska fordon. Numera påförs också utländska personbilar, lastbilar och bussar trängselskatt när de passerar någon av betalstationerna i Stockholm eller Göteborg. (Bussar med en totalvikt över 14 ton är som tidigare undantagna från trängselskatt.) Frågan om trängselskatt för utländska fordon har aktualiserats flera gånger sedan trängselskatten infördes permanent i Stockholm 2007. Bland annat var den central i debatten inför införandet i Göteborg årsskiftet 2012/2013. Ett skatteuttag av utländska fordonsägare förordades också i den vägtullsutredning (SOU 2013:3) som presenterades för regeringen i februari 2013. Likadant som för de svenska fordonen Uttaget av skatt kommer fungera på exakt samma sätt som för svenska fordon. När fordonet passerar en betalstation tas ett fotografi av fordonets båda registreringsskyltar. Utifrån fotona identifieras registreringsnumret och passagen registreras. Månaden efter summeras den föregående månadens passager i ett skattebeslut. Skattebeslutet skickas ut och betalningen ska vara bokförd på Transportstyrelsens konto senast den sista vardagen den påföljande månaden. Beloppen för trängselskattepassagerna är exakt samma som gäller för de svenska fordonen, dvs. 10, 15 eller 20 i Stockholm eller 9, 16 eller 22 i Göteborg beroende på tidpunkt för passagen. Här finner Ni Transportstyrelsens information om trängselskatt. Informationen kommer från Transportstyrelsen. Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå