• 013 -16 30 30

Sverige blir värd för Världsmiljödagen 2022

2021-11-19

Sverige blir värd för Världsmiljödagen den 5 juni 2022 tillsammans med FN:s miljöprogram Unep. Temat Only One Earth, Vår enda jord, ska lyfta fram möjligheterna att ställa om till hållbara och grönare livsstilar.

Världsmiljödagen är en årligt återkommande temadag i FN:s regi. Nästa års tema, Only One Earth, fokuserar på behovet att leva hållbart i samklang med naturen och våra möjligheter att ställa om till en grönare livsstil, både genom egna val och genom den politik som förs. Only One Earth var också mottot för FN:s första miljömöte, Stockholmskonferensen 1972. Innebörden är att jorden fortfarande är vårt enda hem och att vi måste värna dess resurser. En rad aktiviteter kommer att knytas till temat.

Regeringen har tidigare gett Naturvårdsverket ett särskilt uppdrag att driva och samordna kommunikationsinsatser i Sverige inför Världsmiljödagen och synliggöra aktiviteter som sker i Sverige och är knutna till Världsmiljödagen.

Information kommer från Regeringskansliet.

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå