• 013 -16 30 30

Svensk industri ställer om för fossilfri produktion

2022-11-01

Svensk industri storsatsar på forskning och innovation för att ställa om sin produktion till att bli fossilfri. Men ännu dröjer det innan några större utsläppsminskningar kan konstateras. Förutom den minskade klimatpåverkan i industrierna som innovationerna kan ge finns det även andra positiva effekter med en utsläppsfri industri.

Idag har Energimyndigheten levererat ”Industrin – nuläge och förutsättningar för omställning” till Miljödepartementet. Analysen, som görs inom regeringsuppdraget Industriklivet, beskriver utvecklingen i den svenska industrins klimatomställning – och det kan konstateras att innovationstakten går tydligt framåt.

Sverige har som mål att senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. För att lyckas nå målet spelar industrin en nyckelroll då den står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Energimyndigheten ansvarar för Industriklivet, en regeringssatsning som ska snabba på omställningen – där det under 2022 har delats ut 623 miljoner kronor i samfinansiering till industrier i hela landet, och totalt över 2 miljarder kronor sen satsningen startade.

Varje år analyserar Energimyndigheten nuläget vad gäller olika industribranschers utsläpp, deras potential och förutsättningar till utsläppsreduktion samt teknisk utveckling inom området. Samma sak görs även för möjligheterna att uppnå negativa utsläpp i Sverige genom avskiljning, transport och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS). Årets redovisning innefattar också strategiskt viktiga insatser som är viktiga för klimatomställningen i stort.

Läs hela rapporten här

Om Industriklivet

För att den svenska industrin ska lyckas med sin omställning har Energimyndigheten fått uppdraget av regeringen att driva Industriklivet, som ska stötta industrins omställning genom att samfinansiera innovativa satsningar som driver på klimatomställningen.

Läs mer om Industriklivet och projekten som ingår i det här

Industriklivet ingår i EU-initiativet Next Generation EU, en satsning på ett friskare, grönare och mer digitalt Europa.

Läs mer om Next Generation EU här

Informationen kommer från Energimyndigheten.

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå