• 013 -16 30 30

Sökmotor för energideklarationer, OVK-besiktning m.m.

2012-08-13

Vi har i tidigare nyhetsbrev skrivit om de ändringar avseende energideklarationer som trädde ikraft den första juli. Boverket har nu kommit igång med sin söktjänst där man med hjälp av fastighetsbeteckning eller adress kan se fastighetens energivärde, status på besiktning av ventilation, radonmätning m.m.

Ni finner sökmotorn här.

Kortfattat innebär de ändringarna som trädde ikraft 2012-07-01 följande:
• Energideklarationen ska kunna visas upp och även överlämnas till köpare respektive ny nyttjanderättshavare vid försäljning eller uthyrning. Om det finns en energideklaration när en byggnad eller en del av en byggnad bjuds ut till försäljning eller uthyrning ska byggnadens energiprestanda anges vid annonsering i kommersiella medier (tidningar och webbsidor). Energideklarationen ska även visas upp för intresserade nyttjanderättshavare eller för en spekulant på en byggnad. Deklarationen ska överlämnas till varje ny ägare eller nyttjanderättshavare.
• Energideklarationen ska också liksom tidigare visas upp i entrén vilket gäller för alla typer av byggnader förutom småhus.
• Den tidigare benämningen specialbyggnader försvinner. Det ska nu alltid finnas en energideklaration för en byggnad där en total användbar golvarea på 500 kvadratmeter i byggnaden ofta besöks av allmänheten.

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå