• 013 -16 30 30

Sex nya ämnen på EU:s kandidatförteckning

2013-06-25

Sex nya ämnen har förts upp på EU:s kandidatförteckning. Ämnena är kadmium, kadmiumoxid, dipentylftalat (DPP), 4-nonylfenoletoxilat, ammonium pentadekafluoroktanat och pentadekafluoroktansyra/perfluoroktansyra (PFOA).

Kandidatförteckningen innehåller nu 144 ämnen. De nyupptagna ämnena används framförallt i följande produkter och branscher:

• Kadmium: används i lödningar, batterier, ytbehandlade metallvaror av järn, stål, mässing och aluminium.
• Kadmiumoxid: används vid tillverkning av andra kadmiumföreninger, som laboratoriekemikalie, i kablar, nickel-kadmium-batterier, isoleringsmaterial, plastvaror i bland annat fordon, i glas- och emaljvaror.
• Dipendylftalat (DPP): används som mjukgörare i PVC-plast.
• 4-nonylfenoletoxilat: används i rengöringsmedel, färg och lack, kan förekomma i textilvaror.
• Ammonium pentadekafluoroktanat: används i fotografisk industri, vid tillverkning av halvledare, i impregneringsmedel, golvvax och färg, som processkemikalie vid tillverkning av polytetrafluoroetylen (PTFE) och polyvinylidenfluorid (PVDF).
• Pentadekafluoroktansyra/perfluoroktansyra (PFOA): används i fotografisk industri, vid tillverkning av halvledare, i impregneringsmedel, golvvax, färg och skidvalla, som processkemikalie vid tillverkning av polytetrafluoroetylen (PTFE) och polyvinylidenfluorid (PVDF). Kan förekomma i textilier, mattor, möbelstoppning och papper.

Här finner Ni mer information om Kandidatförteckningen m.m.

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå