• 013 -16 30 30

Sammanställning över lagändringar från årsskiftet 2021/2022

2021-12-17

Regeringen har sammanställt ett urval av de lagar och förordningar som träder i kraft under andra halvåret 2021 eller en tid därefter, både lagar och förordningar som är nya och ändringar i befintliga. Lagar och förordningar med anledning av spridningen av coronapandemin är i förekommande fall samlade under en egen rubrik under respektive departement. Här hittar du bland annat information om:

Se regeringens sammanställning över lagändringarna här

Informationen kommer från Regeringskansliet.

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå