• 013 -16 30 30

Remiss om ändringar avseende bekämpningsmedel

2020-07-06
Remiss om ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel. Ändringarna avser dels nya kriterier för placering av växtskyddsmedel i behörighetsklasser, dels undantag från det av regeringen föreslagna förbudet i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden. Här finner Ni remissen och konsekvensanalys. Informationen kommer från Kemikalieinspektionen. För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå