• 013 -16 30 30

Rekordmånga synpunkter på PFAS-förslag

2023-09-27

Över 5600 synpunkter från företag, organisationer och privatpersoner har lämnats in till EU:s kemikaliemyndighet om förslaget om att begränsa PFAS. Det är fler synpunkter än myndigheten någonsin har tagit emot.

I januari 2023 lämnade Kemikalieinspektionen tillsammans med myndigheter från fyra andra länder in ett förslag om en bred begränsning av PFAS till EU:s kemikaliemyndighet, Echa. PFAS kallas evighetskemikalier eftersom de inte bryts ned. De kan vara skadliga för både människor och miljö.

Under sex månader har företag, organisationer och privatpersoner kunnat lämna synpunkter på förslaget. Samrådet, som processen kallas, är nu avslutat och de över 5600 synpunkter som har kommit in är nästan tolv gånger fler än det tidigare rekordet som var 477 synpunkter på ett begränsningsförslag om mikroplaster.

Tillsammans med Echas expertkommittéer tar de fem länderna bakom förslaget fram en uppdaterad version. Echa kommer sedan att överlämna det uppdaterade förslaget till EU-kommissionen tillsammans med expertkommittéernas yttranden. Beslutet om PFAS-förslaget kommer slutligen att fattas av kommissionen tillsammans med EU:s medlemsstater.

Bakgrund
PFAS är en grupp syntetiskt framställda kemikalier som inte bryts ned i miljön och kan leda till hälsoproblem. I Sverige har PFAS-problematiken uppmärksammats främst på grund av utsläpp från användningen av brandskum vilket lett till förorening av dricksvatten runt om i landet.

I januari 2023 lämnade Kemikalieinspektionen tillsammans med myndigheter i fyra andra EU-länder in ett omfattande förslag till EU om att begränsa användningen av drygt 10 000 PFAS-kemikalier. Ett sådant förbud kan i stort stoppa tillverkningen och försäljningen av PFAS i EU.

Här finner Ni mer information om PFAS-förslaget.

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå