• 013 -16 30 30

PARC - nytt kemikaliesamarbete inom EU

2022-05-20

Nu startar PARC, Partnership for the Assessment of Risk from Chemicals, som är ett av EU:s stora partnerskapsprogram inom forskningsramprogrammet Horisont Europa. Naturvårdsverket är svensk samordnare för 12 myndigheter och forskningsinstitut.

PARC kommer att utveckla och samordna kemikalieriskbedömning mellan EU:s medlemsstater samt Storbritannien och deras forsknings- och innovationsprogram. Syftet är att konsolidera och stärka EU:s kapacitet för kemikalieriskbedömning, för att bättre skydda människors hälsa och vår miljö. Man vill också undvika parallella investeringar och forskningsinsatser bland de 37 huvudpartners (myndigheter och ministerier) och 163 övriga deltagande organisationer (företag, myndigheter forskningsinstitut) och istället uppnå goda synergieffekter.

EU:s nya forskningsramprogram Horisont Europa är Europas största forskningsfinansiär. Det är ett politiskt instrument som finansierar forsknings- och innovationsprojekt i syfte att:

  • Uppnå prioriteringar inom klimatförbättringar.

  • Verka för att nå FN:s globala mål.

  • Främja EU:s konkurrenskraft, tillväxt och arbetsmarknad.

EU finansierar 50 procent av PARC:s kostnader och deltagarna resten. PARC:s budget uppgår till 400 miljoner euro och partnerskapet pågår i sju år, mellan 2021-2028.

PARC omfattar flera områden som sträcker sig över myndighetsgränserna. För att det svenska deltagandet ska vara lyckat behövs olika myndigheter som tillsammans ansvarar för genomförandet av PARC. Utöver Naturvårdsverket, har både Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket stort ansvar för att förbereda och genomföra PARC inom sina respektive ansvarsområden.

Naturvårdsverket kommer att vara så kallad avtalstecknare för Sverige gentemot Europeiska Kommissionen.

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå