• 013 -16 30 30

Ökad återvinning av förpackningar och elavfall

2021-03-30

I genomsnitt lämnade svenskarna in 50 kg förpackningar till återvinning under 2020, mer än någonsin tidigare och en ökning med 8 procent jämfört med 2019. Mest ökade mängden pappersförpackningar, som steg med 16 procent. Plast- och glasförpackningar ökade med 11 procent. Samtidigt minskade mängden insamlade tidningar. Totalt lämnades 660 828 ton förpackningar och tidningar in till FTI:s insamling.

Samma förändring ses för elavfallet. Totalt 156 000 ton, eller 15 kg per person, samlades in via El-Kretsen under 2020, vilket är 5,5 procent mer än under 2019. Kyl och frys ökade mest med 14 procent.

Försäljningen av hemelektronik förändrades också drastiskt under 2020. Generellt ökade den med 12 procent, tv ökade med hela 29 procent. Totalt beräknades det globalt uppstå omkring 55 miljoner ton elavfall under 2020. Prognosen för 2030 ligger på 75 miljoner ton.

Såväl FTI som El-Kretsen ser samband mellan de ökade avfallsmängderna och Corona-pandemin. I synnerhet under våren fick många tid över att rensa i sina förråd och lämna gammal elektronik till återvinning. Att fler lagar mer mat hemma ses som en anledning till att mängden förpackningar ökat. Eftersom det för såväl förpackningar och tidningar som för elavfall finns andra insamlingsorganisationer är denna statistik inte komplett för Sverige.

Läs mer om FTI:s statistik och om El-Kretsens statistik

Informationen kommer från Avfall Sverige.

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå