• 013 -16 30 30

Nytt stöd kring egenkontrollprogram - elinstallationer

2023-05-03

Alla företag eller organisationer som utför yrkesmässigt elinstallationsarbete måste uppfylla kravet på egenkontrollprogram. För att ge mer stöd till er som står i färd med att ta fram egenkontrollprogram har Elsäkerhetsverket tagit fram mer information på webbplatsen.

Sedan föreskrifterna trädde ikraft har myndigheten erbjudit information gällande egenkontrollprogram i första hand genom Handboken för elinstallationsföretag.

För att öka förståelsen för kravet på egenkontrollprogram och även för att hjälpa de elinstallationsföretag som står i färd med att skapa ett egenkontrollprogram, har myndigheten nu tagit fram nya informationssidor på webbplatsen. Syftet är att arbeta för att elinstallationsföretagen känner till kravet på egenkontrollprogram och att de tillämpar reglerna i sin verksamhet, vilket bidrar till säkrare elinstallationer och anläggningar över tid.

Ta del av informationen – ett steg i taget
De nya sidorna är uppbyggda så att besökaren steg för steg ska kunna sätta sig in i regelverket och föreskrifterna med hjälp kommentarer, tips och exempel. Det nya stödet gör att informationen blir mer tillgänglig för de som söker information om egenkontroll. Dessutom kan Elsäkerhetsverket på ett bättre sätt följa hur många som tar del av informationen.

Mer insatser kring egenkontrollprogram framöver
Utöver den information som vi nu publicerat kommer myndigheten under året att genomföra fler insatser kring egenkontrollprogram, exempelvis utskick till elinstallationsföretag, vidareutveckling av informationen på webbplatsen, digitalt seminarie med mer. Mer information om detta kommer lite längre fram.

Här hittar Ni de nya sidorna om Hur man tar fram ett egenkontrollprogram.

Informationen kommer från Elsäkerhetsverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå