• 013 -16 30 30

Nytt ställningstagande från Arbetsmiljöverket

2019-10-11
Arbetsmiljöverket kommer inte att ställa krav på att de som endast exponeras för monoisocyanater ska genomgå utbildning och medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg. Exempel på situationer då enbart monoisocynater kan bildas är • när nytt isolermaterial av mineral- och stenull bränns av på värmeverk, • vid upphettning av proteininnehållande livsmedel och • vid avbränning av hornvävnad på kalvar. Här finner Ni mer information. Informationen kommer från Arbetsmiljöverket. Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå