• 013 -16 30 30

Arbetsrättsmål – oktober 2016

2016-10-30
Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under oktober 2016. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Dom nr 61/16, Mål nr A 99/15, 2016-10-26 Föreningsrättskränkning m.m. En barnskötare hos en kommun, som varit medlem i både en kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisation och en arbetstagarorganisation utan kollektivavtal, har med sin arbetsgivare ingått en överenskommelse om arbetsbefrielse och sedan träffat ett avtal om att hennes anställning ska upphöra. Bland annat frågor om kommunen brutit mot förhandlingsskyldigheten enligt 13 § första stycket medbestämmandelagen eller vid möten med barnskötaren gjort sig skyldig till åtgärd som inneburit en föreningsrättskränkning enligt 8 § medbestämmandelagen. Dom nr 59/16, Mål nr A 191/15, 2016-10-12 Övergång av verksamhet m.m. Ett bolag har, enligt avtal med Försvarsmakten, tillhandahållit flygplatsbrandmän för flygplatsräddningstjänsten vid en flygplats som drivs av Försvarsmakten. När avtalet löpte ut ersatte Försvarsmakten bolagets flygplatsbrandmän med egen personal. Fråga om det skett en övergång av verksamhet enligt 6 b § anställningsskyddslagen. Informationen kommer från Arbetsdomstolen. För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå