• 013 -16 30 30

Nya undantag från kemikaliekrav för elutrustning

2014-12-02
Nu införs några nya undantag från kemikaliekraven för elektrisk utrustning. Vissa farliga ämnen är kraftigt begränsade i elektrisk utrustning enligt EU:s direktiv RoHS-direktivet. EU har nu beslutat om vissa undantag. Dessa undantag förs in i Kemikalieinspektionens föreskrifter. Undantagen rör bland annat belysning, förbränningsmotorer, övervaknings- och kontrollinstrument samt medicinteknisk utrustning. Ändringarna förs in i ändringsföreskrift KIFS 2014:5 till KIFS 2008:2 om kemiska produkter och biotekniska organismer. Här finner Ni ändringarna, KIFS 2014:5. Informationen kommer från Kemikalieinspektionen. Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå