• 013 -16 30 30

Nya regler om taxiförarlegitimation från 1 november

2022-11-01

Den 1 november 2022 träder nya föreskrifter om taxiförarlegitimation i kraft. Det innebär bland annat nya regler som höjer säkerheten vid provsituationen och uppdaterade prov.

Tre delprov blir två när det tidigare kartläsningsprovet nu slopas helt. Den skriftliga kunskapsprövningen för taxiförarlegitimation kommer bestå av de två kvarvarande delproven, som har kompletterats med fler frågor. Provtiden har därför utökas något från 40 till 50 minuter för vardera delprov. Liksom tidigare gäller att föraren har sex månader på sig att bli godkänd på båda delproven.

Dessutom införs nya ordningsregler vid provsituationen – på liknande sätt som det görs vid de andra proven som genomförs hos Trafikverket Förarprov. Till exempel att personliga tillhörigheter ska läggas undan och mobilen ska vara avstängd under provet. Det blir också möjligt att avlägga körprovet med automatväxlad bil, tidigare har bil med växellåda varit krav.

En annan viktig nyhet är att taxiförarens namn tas bort från taxiförarlegitimationen av säkerhetsskäl. Istället kommer förarkoden – en sexsiffrig individuell kod som alla taxiförare tilldelas av Transportstyrelsen – förstoras på taxiförarlegitimationen. Förarkoden kommer att vara synlig och finns liksom tidigare med på taxikvittot, så att taxiföraren är identifierbar vid till exempel klagomål.

Läs föreskriften här:
TSFS 2021:119 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om taxiförarlegitimation

informationen kommer från Transportstyrelsen.

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå