• 013 -16 30 30

Nya PDA-förordningen

2021-06-28

Den 11 juni publicerade EU den nya PDA-förordningen i EU:s officiella tidning. Förordningen träder i kraft den 9 september och blir då direkt tillämplig i EU:s medlemsstater. Namnet på den nya förordningen är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 av den 20 maj 2021 om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden (omarbetning). Den nya förordningen ersätter nuvarande PDA-förordning 428/2009.

Ta del av förordningen här:

Ny PDA-förordning 2021/821 (pdf, nytt fönster)

Informationen kommer från Inspektionen för Strategiska Produkter (ISO).

För mer information, kontakta Altea AB.

Se tidigare nyhet från Altea om PDA-förordningen

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå