• 013 -16 30 30

Nya krav för 64 ton tunga fordonskombinationer

2015-06-02
Från och med 1 juni ändras max tillåtna bruttovikten på lastbilar med tillkopplad släpvagn från dagens 60 ton till 64 tons bruttovikt. Med anledning av det har bruttoviktstabellen för lastbilar och tunga släp ändrats. Det kan också bli aktuellt med ny registreringsbesiktning. Regeringen har ändrat i trafikförordningen så att det går att köra tyngre ekipage på vägnätet som har bärighetsklass 1 (BK 1) vilket utgör en majoritet av de svenska vägarna. Beslutet innebär följande: • 64 tons bruttovikt tillåts på BK1-vägnätet • 38 tons bruttovikt tillåts på släpvagn på BK1-vägnätet Mer information återfinns hos Transportstyrelsen. Informationen kommer från Transportstyrelsen. För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå