• 013 -16 30 30

Nya föreskrifter om transport av farligt gods träder i kraft vid årskiftet

2022-12-10

Från 1 januari 2023 gäller nya föreskrifter om transport av farligt gods - ADR-S och RID-S. De föreskrifter som gäller nu, får tillämpas som längst till och med 30 juni 2023.

Den 1 januari 2023 börjar dessa föreskrifter att gälla:
● MSBFS 2022:3 om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2023)
● MSBSF 2022:4 om transport av farligt gods på järnväg (RID-S 2023)

I föreskrifterna har främst ändringar införts i de internationella bestämmelserna i bilaga A och B till ADR-S respektive bilaga 1 till RID-S.

Vissa ändringar har även gjorts i bestämmelserna som endast gäller för nationella transporter, bilaga S, till ADR-S och RID-S. Här kan särskilt nämnas ändringar i kap 13.2 i ADR-S gällande ”Transporter i anknytning till arbetsområden där anläggnings-, byggnads-, industri-, jordbruks- eller skogsarbete utförs” samt i del 20 om ”Utbildning av förare som transporterar farligt gods”.

Här finner Ni:
MSBFS 2022:3 om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2023)
MSBFS 2022:4 om transport av farligt gods på järnväg (RID-S 2023)
Konsekvensutredning

Informationen kommer från MSB.

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå