• 013 -16 30 30

Ny vägledning för NIS-direktivet inom energisektorn

2023-01-17

Vägledningen om riskanalys och säkerhetsåtgärder för nätverk och informationssystem finns till som stöd för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom energisektorn.

Vägledningen förklarar pedagogiskt hur föreskrifterna och allmänna råden (STEMFS 2021:3) kan omsättas till praktisk handling i en kontext som är relevant för energisektorn.

Här finner Ni vägledningen.

Informationen kommer från Energimyndigheten.

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå