• 013 -16 30 30

Ny vägledning avseende säkerhetsdatablad

2021-05-31

Echa har tagit fram en ny vägledning avseende säkerhetsdatablad som Ni finner på länken nedan.

Den stora ändringen är kopplat till punkt 1.3 i säkerhetsdatabladet. Den nya tolkningen innebär att alla led i kedjan fram till nedströmsanvändaren behöver komplettera säkerhetsdatabladets punkt 1.3 med sina kontaktuppgifter:

”Leverantörens kontaktuppgifter ska anges i detta avsnitt. I vissa situationer kan det vara nödvändigt att ange fler än en leverantör i samma leveranskedja. Det bör till exempel noteras att en distributör också är en leverantör och därför måste denne alltid lägga till sina kontaktuppgifter i avsnitt 1.3 i säkerhetsdatabladet, även när denne använder säkerhetsdatabladen från sin leverantör utan att ändra innehållet. Om ingenting annat ändras kan det vara tillräckligt att behålla den tidigare leverantörens kontaktuppgifter och lägga till den faktiska leverantörens kontaktuppgifter med en stämpel.”

Kontaktuppgifterna måste anges under punkt 1.3, det går således inte att skicka med en extra sida med kontaktuppgifter.

Kemikalieinspektionen och några andra länder opponerade sig mot denna tolkning så den medför mycket administration för kemikaliedistributörer, något som Echa dock inte tog någon hänsyn till.

Här finner Ni Echas vägledning

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå